หมวดหมู่:

proofreading

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงproofreading

  • การออกเสียง : caret caret [lmo]
  • การออกเสียง : korygować korygować [pl]