หมวดหมู่:

pronunciation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpronunciation

 • การออกเสียง : e e [fr]
 • การออกเสียง : homme homme [fr]
 • การออกเสียง : I've I've [en]
 • การออกเสียง : than than [en]
 • การออกเสียง : rhotic rhotic [en]
 • การออกเสียง : nude nude [en]
 • การออกเสียง : 发音 发音 [nan]
 • การออกเสียง : uitspraak uitspraak [nl]
 • การออกเสียง : 発音 はつおん 発音 はつおん [ja]
 • การออกเสียง : isogloss isogloss [en]
 • การออกเสียง : 発音 発音 [ja]
 • การออกเสียง : 鼻音 鼻音 [zh]
 • การออกเสียง : phonetically phonetically [en]
 • การออกเสียง : Received Pronunciation Received Pronunciation [en]
 • การออกเสียง : anglicism anglicism [sv]
 • การออกเสียง : 摩擦音 摩擦音 [zh]
 • การออกเสียง : Canadian raising Canadian raising [en]
 • การออกเสียง : orthoepy orthoepy [en]
 • การออกเสียง : rhoticity rhoticity [en]
 • การออกเสียง : wymowa wymowa [pl]
 • การออกเสียง : circumflex circumflex [en]
 • การออกเสียง : 半元音 半元音 [zh]
 • การออกเสียง : Mikkel Christensen Mikkel Christensen [da]
 • การออกเสียง : th-fronting th-fronting [en]
 • การออกเสียง : 爆破音 爆破音 [zh]
 • การออกเสียง : caramelly caramelly [en]
 • การออกเสียง : 破擦音 破擦音 [zh]
 • การออกเสียง : 舌侧音 舌侧音 [yue]
 • การออกเสียง : RP RP [en]
 • การออกเสียง : Anglicization Anglicization [en]
 • การออกเสียง : King's English King's English [en]
 • การออกเสียง : 甕 / 亀 甕 / 亀 [ja]
 • การออกเสียง : misspeak misspeak [en]
 • การออกเสียง : isoglosses isoglosses [en]
 • การออกเสียง : Anglicize Anglicize [en]
 • การออกเสียง : loppukahdennus loppukahdennus [fi]
 • การออกเสียง : Orthoepie Orthoepie [de]
 • การออกเสียง : 동의해 동의해 [ko]
 • การออกเสียง : orthoepist orthoepist [en]
 • การออกเสียง : assimilointi assimilointi [fi]
 • การออกเสียง : painotus painotus [fi]
 • การออกเสียง : s'enfuient s'enfuient [fr]
 • การออกเสียง : fait, fée fait, fée [fr]
 • การออกเสียง : Rockstar Rockstar [de]
 • การออกเสียง : ביטויים ביטויים [he]
 • การออกเสียง : gelait, gelé gelait, gelé [fr]
 • การออกเสียง : 발음 하고자 발음 하고자 [ko]
 • การออกเสียง : დოდო დოდო [ka]
 • การออกเสียง : boğumlanma boğumlanma [tr]
 • การออกเสียง : sacrait, sacré sacrait, sacré [fr]
 • การออกเสียง : وينګ وينګ [ps]
 • การออกเสียง : ਉਚਾਰਨ ਉਚਾਰਨ [pa]
 • การออกเสียง : Phonetisaurus Phonetisaurus [en]
 • การออกเสียง : sơ [vi]
 • การออกเสียง : nhe nhê nhe nhê [vi]
 • การออกเสียง : マリリンモンロー マリリンモンロー [ja]
 • การออกเสียง : unstuff unstuff [en]
 • การออกเสียง : izgovarjava izgovarjava [sl]
 • การออกเสียง : salving salving [en]
 • การออกเสียง : 네시십오분 네시십오분 [ko]
 • การออกเสียง : հնչերանգ հնչերանգ [hy]
 • การออกเสียง : 달러로계산하다 달러로계산하다 [ko]
 • การออกเสียง : 사진을찍다 사진을찍다 [ko]
 • การออกเสียง : 담배를피워도됩니까 담배를피워도됩니까 [ko]
 • การออกเสียง : 이십팔일 이십팔일 [ko]
 • บันทึกการออกเสียง : pronongxieshan pronongxieshan [jam] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 가방을맡기다 가방을맡기다 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 두시오분 두시오분 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 시까지오주세요 시까지오주세요 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 가지고가다 가지고가다 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 를드릴까요 를드릴까요 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 심일 심일 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Alkapuri Alkapuri [hi] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 어도 어도 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 다이빙을 다이빙을 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 봤습니까 봤습니까 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ [kn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 이천이십 이천이십 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 담배를피우다 담배를피우다 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 삼일 삼일 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 이천이십년 이천이십년 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 세십분 세십분 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 한시 한시 [ko] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Nandkishor Nandkishor [hi] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : 쇼를보라가다 쇼를보라가다 [ko] รอการออกเสียง