หมวดหมู่:

Projection

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงProjection

 • การออกเสียง : IMAX IMAX [en]
 • การออกเสียง : cinematograph cinematograph [en]
 • การออกเสียง : występ występ [pl]
 • การออกเสียง : Krzysztof Wodiczko Krzysztof Wodiczko [pl]
 • การออกเสียง : Universal Transverse Mercator System Universal Transverse Mercator System [en]
 • การออกเสียง : skeg skeg [en]
 • การออกเสียง : modillion modillion [en]
 • การออกเสียง : sponson sponson [en]
 • การออกเสียง : breakfront breakfront [en]
 • การออกเสียง : kinematograph kinematograph [en]
 • การออกเสียง : sponsons sponsons [en]
 • การออกเสียง : מקרין מקרין [he]