หมวดหมู่:

programować

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprogramować

  • การออกเสียง : zaprogramowanie zaprogramowanie [pl]
  • การออกเสียง : programowanie programowanie [pl]
  • การออกเสียง : zaprogramowana zaprogramowana [pl]
  • การออกเสียง : program komputerowy program komputerowy [pl]
  • การออกเสียง : programator programator [pl]