หมวดหมู่:

programming language

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprogramming language

 • การออกเสียง : Ruby Ruby [en]
 • การออกเสียง : java java [en]
 • การออกเสียง : Arduino Arduino [it]
 • การออกเสียง : C++ C++ [en]
 • การออกเสียง : class class [en]
 • การออกเสียง : SQL SQL [en]
 • การออกเสียง : function function [en]
 • การออกเสียง : jQuery jQuery [en]
 • การออกเสียง : swift swift [en]
 • การออกเสียง : PHP PHP [en]
 • การออกเสียง : insert (verb) insert (verb) [en]
 • การออกเสียง : iterable iterable [en]
 • การออกเสียง : Yii Framework Yii Framework [en]
 • การออกเสียง : Perl Perl [en]
 • การออกเสียง : C# C# [nl]
 • การออกเสียง : ECMAScript ECMAScript [en]
 • การออกเสียง : malloc malloc [en]
 • การออกเสียง : 티클 티클 [ko]
 • การออกเสียง : Thue Thue [da]
 • การออกเสียง : booléen booléen [fr]
 • การออกเสียง : Jython Jython [en]
 • การออกเสียง : alef alef [yi]
 • การออกเสียง : parameterise parameterise [en]
 • การออกเสียง : DoD-1 DoD-1 [en]
 • การออกเสียง : POJO POJO [en]
 • การออกเสียง : decltype decltype [en]
 • การออกเสียง : Erlang Erlang [en]
 • การออกเสียง : JSON (ジェイソン) JSON (ジェイソン) [ja]
 • การออกเสียง : Agda Agda [sv]
 • การออกเสียง : python (パイソン) python (パイソン) [ja]
 • การออกเสียง : آردوینو آردوینو [fa]
 • การออกเสียง : JWT JWT [en]
 • การออกเสียง : canonicalized canonicalized [en]
 • บันทึกการออกเสียง : ISWIM ISWIM [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Unlambda Unlambda [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : X10 X10 [en] รอการออกเสียง