หมวดหมู่:

programming

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprogramming

 • การออกเสียง : data data [en]
 • การออกเสียง : Ruby Ruby [en]
 • การออกเสียง : algorithm algorithm [en]
 • การออกเสียง : thread thread [en]
 • การออกเสียง : java java [en]
 • การออกเสียง : var var [sv]
 • การออกเสียง : interface interface [en]
 • การออกเสียง : C++ C++ [en]
 • การออกเสียง : class class [en]
 • การออกเสียง : ui ui [nl]
 • การออกเสียง : JavaScript JavaScript [en]
 • การออกเสียง : SQL SQL [en]
 • การออกเสียง : vue vue [fr]
 • การออกเสียง : tuple tuple [en]
 • การออกเสียง : MacRuby MacRuby [en]
 • การออกเสียง : jQuery jQuery [en]
 • การออกเสียง : API API [is]
 • การออกเสียง : kanban kanban [ja]
 • การออกเสียง : concatenate concatenate [en]
 • การออกเสียง : webstorm webstorm [en]
 • การออกเสียง : deprecated deprecated [en]
 • การออกเสียง : Oberon Oberon [en]
 • การออกเสียง : PHP PHP [en]
 • การออกเสียง : scope scope [en]
 • การออกเสียง : constructor constructor [en]
 • การออกเสียง : VBA VBA [en]
 • การออกเสียง : numpy numpy [en]
 • การออกเสียง : Smalltalk Smalltalk [en]
 • การออกเสียง : compiler compiler [en]
 • การออกเสียง : async async [en]
 • การออกเสียง : disassembly disassembly [en]
 • การออกเสียง : Elif Elif [tr]
 • การออกเสียง : JSON JSON [ja]
 • การออกเสียง : daemon daemon [en]
 • การออกเสียง : deconstructor deconstructor [en]
 • การออกเสียง : WPF WPF [en]
 • การออกเสียง : multi-paradigm multi-paradigm [en]
 • การออกเสียง : deprecation deprecation [en]
 • การออกเสียง : Memcached Memcached [en]
 • การออกเสียง : kludge kludge [en]
 • การออกเสียง : configurable configurable [en]
 • การออกเสียง : crud crud [en]
 • การออกเสียง : goto goto [en]
 • การออกเสียง : enumeration enumeration [en]
 • การออกเสียง : двумерный двумерный [ru]
 • การออกเสียง : Thymeleaf Thymeleaf [en]
 • การออกเสียง : CSS CSS [de]
 • การออกเสียง : scipy scipy [en]
 • การออกเสียง : applet applet [de]
 • การออกเสียง : dereference dereference [en]
 • การออกเสียง : enum enum [en]
 • การออกเสียง : initialization initialization [en]
 • การออกเสียง : synchronizing synchronizing [en]
 • การออกเสียง : overriding overriding [en]
 • การออกเสียง : ASP.NET ASP.NET [en]
 • การออกเสียง : i-th i-th [en]
 • การออกเสียง : Qt Qt [en]
 • การออกเสียง : Sigil Sigil [en]
 • การออกเสียง : битный битный [ru]
 • การออกเสียง : IO stream IO stream [en]
 • การออกเสียง : вычисляться вычисляться [ru]
 • การออกเสียง : Perl Perl [en]
 • การออกเสียง : application programming interface application programming interface [en]
 • การออกเสียง : superclass superclass [en]
 • การออกเสียง : C# C# [nl]
 • การออกเสียง : subclass subclass [en]
 • การออกเสียง : Grace Hopper Grace Hopper [en]
 • การออกเสียง : одномерный одномерный [ru]
 • การออกเสียง : modularity modularity [en]
 • การออกเสียง : Clojure Clojure [en]
 • การออกเสียง : refactoring refactoring [en]
 • การออกเสียง : char (data) char (data) [en]
 • การออกเสียง : object-oriented object-oriented [en]
 • การออกเสียง : Ruby-on-Rails Ruby-on-Rails [en]
 • การออกเสียง : Brendan Eich Brendan Eich [en]
 • การออกเสียง : iterator iterator [en]
 • การออกเสียง : iframe iframe [en]
 • การออกเสียง : WSGI WSGI [en]
 • การออกเสียง : Selenese Selenese [en]
 • การออกเสียง : модификатор модификатор [tt]
 • การออกเสียง : invariant invariant [en]
 • การออกเสียง : tiobe tiobe [en]
 • การออกเสียง : операнд операнд [tt]
 • การออกเสียง : вычисление вычисление [ru]
 • การออกเสียง : MinGW MinGW [en]
 • การออกเสียง : init init [ceb]
 • การออกเสียง : RubyLearning RubyLearning [en]
 • การออกเสียง : Vodca Vodca [pt]
 • การออกเสียง : интерфейс интерфейс [tt]
 • การออกเสียง : encapsulation encapsulation [en]
 • การออกเสียง : Parcelable Parcelable [es]
 • การออกเสียง : Ext JS Ext JS [en]
 • การออกเสียง : overwrite overwrite [en]
 • การออกเสียง : CodeLite CodeLite [en]
 • การออกเสียง : User Interface User Interface [en]
 • การออกเสียง : Cunit Cunit [ca]
 • การออกเสียง : SPL SPL [en]
 • การออกเสียง : компилировать компилировать [ru]
 • การออกเสียง : postprocessor postprocessor [en]
 • การออกเสียง : postorder postorder [en]