หมวดหมู่:

profissioni

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprofissioni

 • การออกเสียง : atleta atleta [pt]
 • การออกเสียง : professora professora [pt]
 • การออกเสียง : dentista dentista [pt]
 • การออกเสียง : motorista de carro motorista de carro [pt]
 • การออกเสียง : maître maître [fr]
 • การออกเสียง : bibliotecario bibliotecario [es]
 • การออกเสียง : empregada empregada [pt]
 • การออกเสียง : acrobata acrobata [pt]
 • การออกเสียง : psicologo psicologo [it]
 • การออกเสียง : preside preside [en]
 • การออกเสียง : guia turístico guia turístico [pt]
 • การออกเสียง : taxista taxista [es]
 • การออกเสียง : contadino contadino [it]
 • การออกเสียง : cuoco cuoco [it]
 • การออกเสียง : aluna aluna [pt]
 • การออกเสียง : pedreiro pedreiro [gl]
 • การออกเสียง : marinaio marinaio [it]
 • การออกเสียง : secretária secretária [pt]
 • การออกเสียง : biologo biologo [it]
 • การออกเสียง : muratore muratore [it]
 • การออกเสียง : tabelião tabelião [pt]
 • การออกเสียง : enfermeiro enfermeiro [pt]
 • การออกเสียง : attrice attrice [it]
 • การออกเสียง : meteorologo meteorologo [it]
 • การออกเสียง : fotografa fotografa [it]
 • การออกเสียง : fruttivendolo fruttivendolo [it]
 • การออกเสียง : fornaio fornaio [it]
 • การออกเสียง : camionista camionista [it]
 • การออกเสียง : idraulico idraulico [it]
 • การออกเสียง : fabbro fabbro [it]
 • การออกเสียง : bibliotecaria bibliotecaria [it]
 • การออกเสียง : studentessa studentessa [it]
 • การออกเสียง : fonoaudióloga fonoaudióloga [pt]
 • การออกเสียง : maitre maitre [it]
 • การออกเสียง : tassista tassista [it]
 • การออกเสียง : aprendiz aprendiz [es]
 • การออกเสียง : meccanico meccanico [it]
 • การออกเสียง : conducente di autobus conducente di autobus [it]
 • การออกเสียง : decorador decorador [es]
 • การออกเสียง : minatore minatore [it]
 • การออกเสียง : cassiere cassiere [it]
 • การออกเสียง : detetive detetive [pt]
 • การออกเสียง : sarto sarto [it]
 • การออกเสียง : faxineiro faxineiro [pt]
 • การออกเสียง : verdureiro verdureiro [pt]
 • การออกเสียง : saldatore saldatore [it]
 • การออกเสียง : radiologo radiologo [it]
 • การออกเสียง : mandriano mandriano [it]
 • การออกเสียง : motorista de ônibus motorista de ônibus [pt]
 • การออกเสียง : instrutor esportivo instrutor esportivo [pt]
 • การออกเสียง : fisioterapista fisioterapista [it]
 • การออกเสียง : agente funerário agente funerário [pt]
 • การออกเสียง : programador de computação programador de computação [pt]
 • การออกเสียง : logopedista logopedista [it]
 • การออกเสียง : professor universitário professor universitário [pt]
 • การออกเสียง : assistente social assistente social [pt]
 • การออกเสียง : lavapiatti lavapiatti [it]
 • การออกเสียง : apresentador do tempo apresentador do tempo [pt]
 • การออกเสียง : caixa de banco caixa de banco [pt]
 • การออกเสียง : istruttore sportivo istruttore sportivo [it]
 • การออกเสียง : geografo geografo [it]
 • การออกเสียง : avvocata avvocata [it]
 • การออกเสียง : fotógrafa fotógrafa [pt]
 • การออกเสียง : guida turistica guida turistica [it]
 • การออกเสียง : motorista de caminhão motorista de caminhão [pt]
 • การออกเสียง : politico politico [it]
 • การออกเสียง : decoratore decoratore [it]
 • การออกเสียง : instrutor instrutor [pt]
 • การออกเสียง : scultore scultore [it]
 • การออกเสียง : notaio notaio [it]
 • การออกเสียง : patologo patologo [it]
 • การออกเสียง : terapista terapista [it]
 • การออกเสียง : lavador de pratos lavador de pratos [pt]
 • การออกเสียง : programmatore di computer programmatore di computer [it]
 • การออกเสียง : istruttore istruttore [it]
 • การออกเสียง : imprenditore di pompe funebri imprenditore di pompe funebri [it]
 • การออกเสียง : vigile del fuoco vigile del fuoco [it]
 • การออกเสียง : imbianchino imbianchino [it]
 • การออกเสียง : juíza juíza [pt]
 • การออกเสียง : assistente di volo assistente di volo [it]
 • การออกเสียง : policial feminino policial feminino [pt]
 • การออกเสียง : bibliotecária bibliotecária [pt]
 • การออกเสียง : monaca monaca [it]
 • การออกเสียง : conducente di auto conducente di auto [it]
 • การออกเสียง : comissária de bordo comissária de bordo [pt]
 • การออกเสียง : portinaio portinaio [it]
 • การออกเสียง : operaio sociale operaio sociale [it]
 • การออกเสียง : investigatore investigatore [it]
 • การออกเสียง : apprendista apprendista [it]
 • การออกเสียง : chefe de cozinha chefe de cozinha [pt]
 • การออกเสียง : guardia forestale guardia forestale [it]
 • การออกเสียง : guarda florestal guarda florestal [pt]
 • การออกเสียง : poliziotta poliziotta [it]
 • การออกเสียง : conducente d'autocarro conducente d'autocarro [it]