หมวดหมู่:

prevention

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprevention

 • การออกเสียง : vaccination vaccination [en]
 • การออกเสียง : barbed wire barbed wire [en]
 • การออกเสียง : vaccinate vaccinate [en]
 • การออกเสียง : inoculate inoculate [en]
 • การออกเสียง : szczepionka szczepionka [pl]
 • การออกเสียง : inoculation inoculation [en]
 • การออกเสียง : zaciemnienie zaciemnienie [pl]
 • การออกเสียง : szczepionki szczepionki [pl]
 • การออกเสียง : IPS IPS [en]
 • การออกเสียง : zapobieżenie zapobieżenie [pl]
 • การออกเสียง : pagpigil pagpigil [tl]