หมวดหมู่:

preteritum

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpreteritum

 • การออกเสียง : damp damp [en]
 • การออกเสียง : kom kom [sv]
 • การออกเสียง : Hände Hände [de]
 • การออกเสียง : hyllade hyllade [sv]
 • การออกเสียง : satt satt [sv]
 • การออกเสียง : skulle skulle [da]
 • การออกเสียง : skickade skickade [sv]
 • การออกเสียง : bodde bodde [sv]
 • การออกเสียง : fick fick [sv]
 • การออกเสียง : förbättrade förbättrade [sv]
 • การออกเสียง : dök dök [sv]
 • การออกเสียง : nafsade nafsade [sv]
 • การออกเสียง : höll höll [sv]
 • การออกเสียง : lyste lyste [sv]
 • การออกเสียง : levde levde [sv]
 • การออกเสียง : hamnade hamnade [sv]
 • การออกเสียง : skrev skrev [sv]
 • การออกเสียง : bröt bröt [sv]
 • การออกเสียง : läste läste [sv]
 • การออกเสียง : ringde ringde [sv]
 • การออกเสียง : körde körde [sv]
 • การออกเสียง : modifierade modifierade [sv]
 • การออกเสียง : manade manade [sv]
 • การออกเสียง : överförde överförde [sv]
 • การออกเสียง : handlade handlade [sv]
 • การออกเสียง : rusade rusade [sv]
 • การออกเสียง : badade badade [sv]
 • การออกเสียง : frestade frestade [sv]
 • การออกเสียง : genomskådade genomskådade [sv]
 • การออกเสียง : borstade borstade [sv]
 • การออกเสียง : skämdes skämdes [sv]
 • การออกเสียง : grät grät [sv]
 • การออกเสียง : ålade (pret. av 'åla') ålade (pret. av 'åla') [sv]
 • การออกเสียง : diskade diskade [sv]
 • การออกเสียง : stannade stannade [sv]
 • การออกเสียง : lekte lekte [sv]
 • การออกเสียง : drack drack [sv]
 • การออกเสียง : förminskade förminskade [sv]
 • การออกเสียง : låtsades låtsades [sv]
 • การออกเสียง : mådde mådde [sv]
 • การออกเสียง : kände kände [sv]
 • การออกเสียง : trängde trängde [sv]
 • การออกเสียง : lallade lallade [sv]
 • การออกเสียง : letade letade [sv]
 • การออกเสียง : nös nös [sv]
 • การออกเสียง : betvivlade betvivlade [sv]
 • การออกเสียง : försvenskade försvenskade [sv]
 • การออกเสียง : dröjde dröjde [sv]
 • การออกเสียง : åsyftade åsyftade [sv]
 • การออกเสียง : skyfflade skyfflade [sv]
 • การออกเสียง : häcklade häcklade [sv]
 • การออกเสียง : kartlade kartlade [sv]
 • การออกเสียง : glömde glömde [sv]
 • การออกเสียง : pausade pausade [sv]
 • การออกเสียง : förmådde förmådde [sv]
 • การออกเสียง : brydde brydde [sv]
 • การออกเสียง : spelade spelade [sv]
 • การออกเสียง : hummade hummade [sv]
 • การออกเสียง : gruffade gruffade [sv]
 • การออกเสียง : tröstade tröstade [sv]
 • การออกเสียง : fångade fångade [sv]
 • การออกเสียง : hukade hukade [sv]
 • การออกเสียง : travade travade [sv]
 • การออกเสียง : lånade lånade [sv]
 • การออกเสียง : hoppade hoppade [sv]
 • การออกเสียง : seglade seglade [sv]
 • การออกเสียง : sydde sydde [sv]
 • การออกเสียง : fantiserade fantiserade [sv]
 • การออกเสียง : unnade unnade [sv]
 • การออกเสียง : tjattrade tjattrade [sv]
 • การออกเสียง : babblade babblade [sv]
 • การออกเสียง : pådyvlade pådyvlade [sv]
 • การออกเสียง : återvände återvände [sv]
 • การออกเสียง : stirrade stirrade [sv]
 • การออกเสียง : tvättade tvättade [sv]
 • การออกเสียง : försvarade försvarade [sv]
 • การออกเสียง : tände tände [sv]
 • การออกเสียง : följde följde [sv]
 • การออกเสียง : bollade bollade [sv]
 • การออกเสียง : överlevde överlevde [sv]
 • การออกเสียง : blåste blåste [sv]
 • การออกเสียง : svettades svettades [sv]
 • การออกเสียง : bankade bankade [sv]
 • การออกเสียง : bokade bokade [sv]
 • การออกเสียง : ålade (pret. av 'ålägga') ålade (pret. av 'ålägga') [sv]
 • การออกเสียง : tubbade tubbade [sv]
 • การออกเสียง : snackade snackade [sv]
 • การออกเสียง : lämnade lämnade [sv]
 • การออกเสียง : sålde sålde [sv]
 • การออกเสียง : visste visste [sv]
 • การออกเสียง : skrattade skrattade [sv]
 • การออกเสียง : vindlade vindlade [sv]
 • การออกเสียง : skalade skalade [sv]
 • การออกเสียง : målade målade [sv]
 • การออกเสียง : dallrade dallrade [sv]
 • การออกเสียง : avvisade avvisade [sv]
 • การออกเสียง : traskade traskade [sv]
 • การออกเสียง : hostade hostade [sv]
 • การออกเสียง : dansade dansade [sv]
 • การออกเสียง : kramade kramade [sv]