หมวดหมู่:

pressure

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpressure

 • การออกเสียง : stressed stressed [en]
 • การออกเสียง : leverage leverage [en]
 • การออกเสียง : crunchy crunchy [en]
 • การออกเสียง : Charette Charette [fr]
 • การออกเสียง : hypertonic hypertonic [en]
 • การออกเสียง : tonography tonography [en]
 • การออกเสียง : leveraging leveraging [en]
 • การออกเสียง : piezoelectricity piezoelectricity [en]
 • การออกเสียง : pent-up pent-up [en]
 • การออกเสียง : rubbed rubbed [en]
 • การออกเสียง : Stressed Out Stressed Out [en]
 • การออกเสียง : hothouse hothouse [en]
 • การออกเสียง : hypotonic hypotonic [en]
 • การออกเสียง : tonometry tonometry [en]
 • การออกเสียง : Venturi effect Venturi effect [en]
 • การออกเสียง : manowakuometr manowakuometr [pl]
 • การออกเสียง : millibar millibar [en]
 • การออกเสียง : دباؤ دباؤ [ur]
 • การออกเสียง : dopompować dopompować [pl]