หมวดหมู่:

presens

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpresens

 • การออกเสียง : bor
  bor [pl]
 • การออกเสียง : äter
  äter [sv]
 • การออกเสียง : talar
  talar [sv]
 • การออกเสียง : Gör
  Gör [sv]
 • การออกเสียง : går
  går [sv]
 • การออกเสียง : biter
  biter [yi]
 • การออกเสียง : sjunger
  sjunger [sv]
 • การออกเสียง : springer
  springer [sv]
 • การออกเสียง : känner
  känner [sv]
 • การออกเสียง : tog
  tog [no]
 • การออกเสียง : tror
  tror [da]
 • การออกเสียง : skriver
  skriver [sv]
 • การออกเสียง : kommer
  kommer [sv]
 • การออกเสียง : regnar
  regnar [sv]
 • การออกเสียง : dricker
  dricker [sv]
 • การออกเสียง : pratar
  pratar [sv]
 • การออกเสียง : ligger
  ligger [da]
 • การออกเสียง : bastar
  bastar [pt]
 • การออกเสียง : ringer
  ringer [sv]
 • การออกเสียง : sitter
  sitter [en]
 • การออกเสียง : Sover
  Sover [sv]
 • การออกเสียง : blir
  blir [sv]
 • การออกเสียง : söker
  söker [sv]
 • การออกเสียง : förstår
  förstår [sv]
 • การออกเสียง : skalar
  skalar [pl]
 • การออกเสียง : hjälper
  hjälper [sv]
 • การออกเสียง : köper
  köper [sv]
 • การออกเสียง : studerar
  studerar [sv]
 • การออกเสียง : bygger
  bygger [da]
 • การออกเสียง : väntar
  väntar [sv]
 • การออกเสียง : stiger
  stiger [sv]
 • การออกเสียง : lutar
  lutar [pt]
 • การออกเสียง : spelar
  spelar [sv]
 • การออกเสียง : lyser
  lyser [sv]
 • การออกเสียง : seglar
  seglar [es]
 • การออกเสียง : flyger
  flyger [sv]
 • การออกเสียง : glor
  glor [sv]
 • การออกเสียง : blåser
  blåser [sv]
 • การออกเสียง : angår
  angår [sv]
 • การออกเสียง : följer
  följer [sv]
 • การออกเสียง : vaknar
  vaknar [sv]
 • การออกเสียง : håller
  håller [sv]
 • การออกเสียง : lyssnar
  lyssnar [sv]
 • การออกเสียง : hasar
  hasar [tr]
 • การออกเสียง : gormar
  gormar [sv]
 • การออกเสียง : tvättar
  tvättar [sv]
 • การออกเสียง : hotar
  hotar [sv]
 • การออกเสียง : tittar
  tittar [sv]
 • การออกเสียง : löper
  löper [sv]
 • การออกเสียง : stannar
  stannar [sv]
 • การออกเสียง : hinner
  hinner [sv]
 • การออกเสียง : räcker
  räcker [sv]
 • การออกเสียง : hoppar
  hoppar [sv]
 • การออกเสียง : kränker
  kränker [sv]
 • การออกเสียง : låter
  låter [sv]
 • การออกเสียง : begår
  begår [sv]
 • การออกเสียง : väljer
  väljer [sv]
 • การออกเสียง : upptäcker
  upptäcker [sv]
 • การออกเสียง : vågar
  vågar [sv]
 • การออกเสียง : döljer
  döljer [sv]
 • การออกเสียง : presenterar
  presenterar [sv]
 • การออกเสียง : viskar
  viskar [sv]
 • การออกเสียง : önskar
  önskar [sv]
 • การออกเสียง : innehåller
  innehåller [sv]
 • การออกเสียง : jamar
  jamar [es]
 • การออกเสียง : simmar
  simmar [sv]
 • การออกเสียง : sprider
  sprider [sv]
 • การออกเสียง : säljer
  säljer [sv]
 • การออกเสียง : saknar
  saknar [sv]
 • การออกเสียง : orkar
  orkar [sv]
 • การออกเสียง : fungerar
  fungerar [sv]
 • การออกเสียง : njuter
  njuter [sv]
 • การออกเสียง : sänder
  sänder [sv]
 • การออกเสียง : främjar
  främjar [sv]
 • การออกเสียง : vandrar
  vandrar [sv]
 • การออกเสียง : mixar
  mixar [sv]
 • การออกเสียง : beklagar
  beklagar [sv]
 • การออกเสียง : grillar
  grillar [sv]
 • การออกเสียง : fantiserar
  fantiserar [sv]
 • การออกเสียง : surar
  surar [ca]
 • การออกเสียง : förebygger
  förebygger [sv]
 • การออกเสียง : skyddar
  skyddar [sv]
 • การออกเสียง : företräder
  företräder [sv]
 • การออกเสียง : besöker
  besöker [sv]
 • การออกเสียง : belyser
  belyser [sv]
 • การออกเสียง : laddar
  laddar [sv]
 • การออกเสียง : q-märker
  q-märker [sv]
 • การออกเสียง : förekommer
  förekommer [sv]
 • การออกเสียง : finns
  finns [sv]
 • การออกเสียง : hamrar
  hamrar [is]
 • การออกเสียง : protesterar
  protesterar [sv]
 • การออกเสียง : målar
  målar [sv]
 • การออกเสียง : återvänder
  återvänder [sv]
 • การออกเสียง : duger
  duger [sv]
 • การออกเสียง : glänser
  glänser [sv]
 • การออกเสียง : berövar
  berövar [sv]
 • การออกเสียง : firar
  firar [ca]
 • การออกเสียง : kallnar
  kallnar [sv]
 • การออกเสียง : trampar
  trampar [sv]
 • การออกเสียง : uppmuntrar
  uppmuntrar [sv]