หมวดหมู่:

presens

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpresens

 • การออกเสียง : bor bor [pl]
 • การออกเสียง : äter äter [sv]
 • การออกเสียง : talar talar [sv]
 • การออกเสียง : Gör Gör [sv]
 • การออกเสียง : biter biter [yi]
 • การออกเสียง : går går [sv]
 • การออกเสียง : sjunger sjunger [sv]
 • การออกเสียง : springer springer [sv]
 • การออกเสียง : känner känner [sv]
 • การออกเสียง : tror tror [da]
 • การออกเสียง : skriver skriver [sv]
 • การออกเสียง : tog tog [no]
 • การออกเสียง : kommer kommer [sv]
 • การออกเสียง : regnar regnar [sv]
 • การออกเสียง : dricker dricker [sv]
 • การออกเสียง : pratar pratar [sv]
 • การออกเสียง : bastar bastar [pt]
 • การออกเสียง : ligger ligger [da]
 • การออกเสียง : sitter sitter [en]
 • การออกเสียง : ringer ringer [sv]
 • การออกเสียง : blir blir [sv]
 • การออกเสียง : Sover Sover [sv]
 • การออกเสียง : söker söker [sv]
 • การออกเสียง : förstår förstår [sv]
 • การออกเสียง : skalar skalar [pl]
 • การออกเสียง : hjälper hjälper [sv]
 • การออกเสียง : köper köper [sv]
 • การออกเสียง : bygger bygger [da]
 • การออกเสียง : studerar studerar [sv]
 • การออกเสียง : väntar väntar [sv]
 • การออกเสียง : stiger stiger [sv]
 • การออกเสียง : lutar lutar [pt]
 • การออกเสียง : lyser lyser [sv]
 • การออกเสียง : seglar seglar [es]
 • การออกเสียง : spelar spelar [sv]
 • การออกเสียง : glor glor [sv]
 • การออกเสียง : flyger flyger [sv]
 • การออกเสียง : angår angår [sv]
 • การออกเสียง : blåser blåser [sv]
 • การออกเสียง : följer följer [sv]
 • การออกเสียง : vaknar vaknar [sv]
 • การออกเสียง : håller håller [sv]
 • การออกเสียง : gormar gormar [sv]
 • การออกเสียง : hasar hasar [tr]
 • การออกเสียง : lyssnar lyssnar [sv]
 • การออกเสียง : hotar hotar [sv]
 • การออกเสียง : löper löper [sv]
 • การออกเสียง : hinner hinner [sv]
 • การออกเสียง : stannar stannar [sv]
 • การออกเสียง : kränker kränker [sv]
 • การออกเสียง : tittar tittar [sv]
 • การออกเสียง : räcker räcker [sv]
 • การออกเสียง : hoppar hoppar [sv]
 • การออกเสียง : begår begår [sv]
 • การออกเสียง : tvättar tvättar [sv]
 • การออกเสียง : upptäcker upptäcker [sv]
 • การออกเสียง : döljer döljer [sv]
 • การออกเสียง : vågar vågar [sv]
 • การออกเสียง : väljer väljer [sv]
 • การออกเสียง : låter låter [sv]
 • การออกเสียง : viskar viskar [sv]
 • การออกเสียง : presenterar presenterar [sv]
 • การออกเสียง : innehåller innehåller [sv]
 • การออกเสียง : sprider sprider [sv]
 • การออกเสียง : simmar simmar [sv]
 • การออกเสียง : sänder sänder [sv]
 • การออกเสียง : främjar främjar [sv]
 • การออกเสียง : jamar jamar [es]
 • การออกเสียง : njuter njuter [sv]
 • การออกเสียง : saknar saknar [sv]
 • การออกเสียง : orkar orkar [sv]
 • การออกเสียง : vandrar vandrar [sv]
 • การออกเสียง : mixar mixar [sv]
 • การออกเสียง : grillar grillar [sv]
 • การออกเสียง : fungerar fungerar [sv]
 • การออกเสียง : beklagar beklagar [sv]
 • การออกเสียง : fantiserar fantiserar [sv]
 • การออกเสียง : surar surar [ca]
 • การออกเสียง : säljer säljer [sv]
 • การออกเสียง : förebygger förebygger [sv]
 • การออกเสียง : önskar önskar [sv]
 • การออกเสียง : företräder företräder [sv]
 • การออกเสียง : belyser belyser [sv]
 • การออกเสียง : skyddar skyddar [sv]
 • การออกเสียง : besöker besöker [sv]
 • การออกเสียง : q-märker q-märker [sv]
 • การออกเสียง : laddar laddar [sv]
 • การออกเสียง : förekommer förekommer [sv]
 • การออกเสียง : hamrar hamrar [is]
 • การออกเสียง : protesterar protesterar [sv]
 • การออกเสียง : återvänder återvänder [sv]
 • การออกเสียง : glänser glänser [sv]
 • การออกเสียง : berövar berövar [sv]
 • การออกเสียง : duger duger [sv]
 • การออกเสียง : kallnar kallnar [sv]
 • การออกเสียง : firar firar [ca]
 • การออกเสียง : målar målar [sv]
 • การออกเสียง : trampar trampar [sv]
 • การออกเสียง : uppmuntrar uppmuntrar [sv]
 • การออกเสียง : finns finns [sv]