หมวดหมู่:

prepositions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprepositions

 • การออกเสียง : de de [fr]
 • การออกเสียง : between between [en]
 • การออกเสียง : dehors dehors [fr]
 • การออกเสียง : via via [en]
 • การออกเสียง : sobre sobre [es]
 • การออกเสียง : underneath underneath [en]
 • การออกเสียง : entre entre [fr]
 • การออกเสียง : del del [it]
 • การออกเสียง : vers vers [fr]
 • การออกเสียง : 前 [yue]
 • การออกเสียง : sense sense [en]
 • การออกเสียง : von von [de]
 • การออกเสียง : sens sens [fr]
 • การออกเสียง : contra contra [es]
 • การออกเสียง : 外 [ja]
 • การออกเสียง : COM COM [pt]
 • การออกเสียง : ultra ultra [en]
 • การออกเสียง : pro pro [de]
 • การออกเสียง : 後 [ja]
 • การออกเสียง : 先 [zh]
 • การออกเสียง : kun kun [da]
 • การออกเสียง : för för [sv]
 • การออกเสียง : со со [ru]
 • การออกเสียง : en tant que en tant que [fr]
 • การออกเสียง : a favor de a favor de [es]
 • การออกเสียง : sota sota [fi]
 • การออกเสียง : pel pel [gl]
 • การออกเสียง : durant durant [ca]
 • การออกเสียง : dels dels [ca]
 • การออกเสียง : envers envers [fr]
 • การออกเสียง : pels pels [nl]
 • การออกเสียง : davant davant [ca]
 • การออกเสียง : från från [sv]
 • การออกเสียง : dalt dalt [ca]
 • การออกเสียง : dins dins [oc]
 • การออกเสียง : a causa de a causa de [es]
 • การออกเสียง : malgrat malgrat [oc]
 • การออกเสียง : uff uff [de]
 • การออกเสียง : per tal de per tal de [oc]
 • การออกเสียง : cap a cap a [oc]
 • การออกเสียง : اندر اندر [fa]
 • การออกเสียง : tret de tret de [ca]
 • การออกเสียง : no obstant no obstant [ca]
 • การออกเสียง : des dels des dels [ca]
 • การออกเสียง : mitjançant mitjançant [ca]
 • การออกเสียง : benebst benebst [de]
 • การออกเสียง : per al per al [ca]
 • การออกเสียง : des del des del [ca]
 • การออกเสียง : cap als cap als [ca]
 • การออกเสียง : com a com a [ca]
 • การออกเสียง : salvant salvant [ca]
 • การออกเสียง : d'ençà de d'ençà de [ca]
 • การออกเสียง : a força de a força de [ca]
 • การออกเสียง : excepte excepte [ia]
 • การออกเสียง : a excepció de a excepció de [ca]
 • การออกเสียง : dintre dintre [ro]
 • การออกเสียง : amb amb [oc]
 • การออกเสียง : أدَوات الجَرّ أدَوات الجَرّ [ar]
 • การออกเสียง : salvat salvat [ro]
 • การออกเสียง : enmig de enmig de [ca]
 • การออกเสียง : abans de abans de [ca]
 • การออกเสียง : segons segons [ca]
 • การออกเสียง : lluny de lluny de [ca]
 • การออกเสียง : prop de prop de [ca]
 • การออกเสียง : entorn de entorn de [ca]
 • การออกเสียง : per raó de per raó de [ca]
 • การออกเสียง : dē [la]
 • การออกเสียง : arran de arran de [ca]
 • การออกเสียง : dessota dessota [ca]
 • การออกเสียง : després de després de [ca]
 • การออกเสียง : cap al cap al [ca]
 • การออกเสียง : passat de passat de [ca]
 • การออกเสียง : per a per a [ca]
 • การออกเสียง : per als per als [ca]
 • การออกเสียง : fins a fins a [oc]
 • การออกเสียง : a còpia de a còpia de [ca]
 • การออกเสียง : davall davall [ca]
 • การออกเสียง : a fi de a fi de [ca]
 • การออกเสียง : ulkoapäin ulkoapäin [fi]
 • การออกเสียง : enfront de enfront de [ca]
 • การออกเสียง : damunt damunt [ca]
 • การออกเสียง : devers devers [ca]
 • การออกเสียง : c. c. [fr]
 • การออกเสียง : quant a quant a [ca]
 • การออกเสียง : в (във) в (във) [bg]
 • การออกเสียง : dret a dret a [ca]
 • การออกเสียง : tocant a tocant a [ca]
 • การออกเสียง : fins als fins als [ca]
 • การออกเสียง : en quant en quant [ca]
 • การออกเสียง : llevat de llevat de [ca]
 • การออกเสียง : fora de fora de [ca]
 • การออกเสียง : fins al fins al [ca]
 • การออกเสียง : a desgrat de a desgrat de [ca]
 • การออกเสียง : per causa de per causa de [ca]
 • การออกเสียง : enfora de enfora de [ca]
 • การออกเสียง : przyimki przyimki [pl]
 • การออกเสียง : a despit de a despit de [ca]