หมวดหมู่:

preposition

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpreposition

 • การออกเสียง : in
  in [en]
 • การออกเสียง : through
  through [en]
 • การออกเสียง : about
  about [en]
 • การออกเสียง : for
  for [en]
 • การออกเสียง : de
  de [fr]
 • การออกเสียง : with
  with [en]
 • การออกเสียง : am
  am [en]
 • การออกเสียง : out
  out [en]
 • การออกเสียง : um
  um [pt]
 • การออกเสียง : U
  U [es]
 • การออกเสียง : above
  above [en]
 • การออกเสียง : throughout
  throughout [en]
 • การออกเสียง : sans
  sans [fr]
 • การออกเสียง : among
  among [en]
 • การออกเสียง : under
  under [en]
 • การออกเสียง : an
  an [en]
 • การออกเสียง : to
  to [en]
 • การออกเสียง : mar
  mar [es]
 • การออกเสียง : round
  round [en]
 • การออกเสียง : sa
  sa [fr]
 • การออกเสียง : into
  into [en]
 • การออกเสียง : à
  à [fr]
 • การออกเสียง : deur
  deur [nl]
 • การออกเสียง : off
  off [en]
 • การออกเสียง : faoi
  faoi [ga]
 • การออกเสียง : sous
  sous [fr]
 • การออกเสียง : zu
  zu [de]
 • การออกเสียง : mot
  mot [fr]
 • การออกเสียง : aboard
  aboard [en]
 • การออกเสียง : fer
  fer [fr]
 • การออกเสียง : af
  af [da]
 • การออกเสียง : 近く
  近く [ja]
 • การออกเสียง : til
  til [pt]
 • การออกเสียง : noch
  noch [de]
 • การออกเสียง : oko
  oko [cs]
 • การออกเสียง : بعد
  بعد [fa]
 • การออกเสียง : av
  av [sv]
 • การออกเสียง : אצל
  אצל [he]
 • การออกเสียง : unlike
  unlike [en]
 • การออกเสียง : Lone
  Lone [en]
 • การออกเสียง : いっしょに
  いっしょに [ja]
 • การออกเสียง : năm
  năm [vi]
 • การออกเสียง : trong
  trong [vi]
 • การออกเสียง : gans
  gans [nl]
 • การออกเสียง : yn
  yn [cy]
 • การออกเสียง : kod
  kod [sv]
 • การออกเสียง : roimh
  roimh [ga]
 • การออกเสียง : nhân
  nhân [vi]
 • การออกเสียง : 离
  [zh]
 • การออกเสียง : から
  から [ja]
 • การออกเสียง : papu
  papu [fi]
 • การออกเสียง : مطابق
  مطابق [ur]
 • การออกเสียง : lontano
  lontano [it]
 • การออกเสียง : runt
  runt [en]
 • การออกเสียง : đến
  đến [vi]
 • การออกเสียง : iz
  iz [sl]
 • การออกเสียง : nad
  nad [cs]
 • การออกเสียง : ため
  ため [ja]
 • การออกเสียง : جانب
  جانب [fa]
 • การออกเสียง : 横切って
  横切って [ja]
 • การออกเสียง : unto
  unto [fi]
 • การออกเสียง : à l'issue de
  à l'issue de [fr]
 • การออกเสียง : ati
  ati [de]
 • การออกเสียง : tại
  tại [vi]
 • การออกเสียง : sopra
  sopra [it]
 • การออกเสียง : dá
  [pt]
 • การออกเสียง : 上に
  上に [ja]
 • การออกเสียง : romhat
  romhat [ga]
 • การออกเสียง : susu
  susu [ind]
 • การออกเสียง : circum
  circum [la]
 • การออกเสียง : sotto
  sotto [it]
 • การออกเสียง : contro
  contro [it]
 • การออกเสียง : moku
  moku [haw]
 • การออกเสียง : dhe
  dhe [kw]
 • การออกเสียง : vào
  vào [vi]
 • การออกเสียง : lijevi
  lijevi [hr]
 • การออกเสียง : vun
  vun [pdc]
 • การออกเสียง : a (article)
  a (article) [en]
 • การออกเสียง : avanti
  avanti [it]
 • การออกเสียง : idir
  idir [ga]
 • การออกเสียง : Sutta
  Sutta [hi]
 • การออกเสียง : với
  với [vi]
 • การออกเสียง : uff
  uff [de]
 • การออกเสียง : koku
  koku [tr]
 • การออกเสียง : cois
  cois [ga]
 • การออกเสียง : addosso
  addosso [it]
 • การออกเสียง : behalve
  behalve [nl]
 • การออกเสียง : Sha
  Sha [ha]
 • การออกเสียง : Preko
  Preko [sl]
 • การออกเสียง : längs
  längs [de]
 • การออกเสียง : تک
  تک [ur]
 • การออกเสียง : sü
  [lmo]
 • การออกเสียง : دا
  دا [ar]
 • การออกเสียง : anzi
  anzi [it]
 • การออกเสียง : بعدی
  بعدی [fa]
 • การออกเสียง : topmost
  topmost [en]
 • การออกเสียง : باوجود
  باوجود [ur]
 • การออกเสียง : mittemot
  mittemot [sv]
 • การออกเสียง : voller
  voller [de]
 • การออกเสียง : あいだ
  あいだ [ja]