หมวดหมู่:

prefecture

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprefecture

 • การออกเสียง : Tokyo Tokyo [ja]
 • การออกเสียง : Osaka Osaka [ja]
 • การออกเสียง : Kyoto Kyoto [ja]
 • การออกเสียง : 大阪 大阪 [ja]
 • การออกเสียง : 北海道 北海道 [ja]
 • การออกเสียง : 大分 大分 [ja]
 • การออกเสียง : 愛知県 愛知県 [ja]
 • การออกเสียง : 福岡 福岡 [yue]
 • การออกเสียง : 長崎 長崎 [ja]
 • การออกเสียง : 愛媛 愛媛 [ja]
 • การออกเสียง : 和歌山 和歌山 [ja]
 • การออกเสียง : 長野 長野 [ja]
 • การออกเสียง : 広島 広島 [ja]
 • การออกเสียง : 熊本 熊本 [zh]
 • การออกเสียง : 愛知 愛知 [ja]
 • การออกเสียง : 鹿児島 鹿児島 [ja]
 • การออกเสียง : 鳥取 鳥取 [ja]
 • การออกเสียง : 奈良 奈良 [ja]
 • การออกเสียง : 宮崎 宮崎 [ja]
 • การออกเสียง : 徳島 徳島 [ja]
 • การออกเสียง : 滋賀 滋賀 [ja]
 • การออกเสียง : 静岡 静岡 [ja]
 • การออกเสียง : 秋田 秋田 [ja]
 • การออกเสียง : 新潟 新潟 [yue]
 • การออกเสียง : 岐阜 岐阜 [ja]
 • การออกเสียง : 佐賀 佐賀 [ja]
 • การออกเสียง : 福島 福島 [zh]
 • การออกเสียง : 栃木 栃木 [ja]
 • การออกเสียง : 富山 富山 [ja]
 • การออกเสียง : 山口 山口 [ja]
 • การออกเสียง : 石川 石川 [ja]
 • การออกเสียง : 山梨 山梨 [ja]
 • การออกเสียง : 兵庫 兵庫 [ja]
 • การออกเสียง : 山形 山形 [zh]
 • การออกเสียง : 青森 青森 [ja]
 • การออกเสียง : 宮城 宮城 [ja]
 • การออกเสียง : 高知 高知 [ja]
 • การออกเสียง : 島根 島根 [ja]
 • การออกเสียง : 千葉 千葉 [ja]
 • การออกเสียง : 群馬 群馬 [ja]
 • การออกเสียง : 甲信越 甲信越 [ja]