หมวดหมู่:

preemptive

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpreemptive

  • การออกเสียง : fait accompli fait accompli [fr]