หมวดหมู่:

precz

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprecz

  • การออกเสียง : Idź precz! Idź precz! [pl]
  • การออกเสียง : A sio! A sio! [pl]