หมวดหมู่:

precision

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprecision

  • การออกเสียง : definition definition [en]
  • การออกเสียง : definitions definitions [en]
  • การออกเสียง : sformułowanie sformułowanie [pl]