หมวดหมู่:

pre 1936

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpre 1936

  • การออกเสียง : Tiflis Tiflis [de]