• การออกเสียงคำว่า قُوَّات قُوَّات [ar]
  • การออกเสียงคำว่า قُوَى قُوَى [ar]
  • การออกเสียงคำว่า deisidaimonia deisidaimonia [en]
  • การออกเสียงคำว่า Εξουσίες Εξουσίες [el]
  • การออกเสียงคำว่า vicegerent vicegerent [en]
  • การออกเสียงคำว่า principality principality [en]
  • การออกเสียงคำว่า equality equality [en]
  • การออกเสียงคำว่า constitution constitution [en]