หมวดหมู่:

power

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpower

 • การออกเสียง : nuclear nuclear [en]
 • การออกเสียง : faculty faculty [en]
 • การออกเสียง : might might [en]
 • การออกเสียง : sovereign sovereign [en]
 • การออกเสียง : power power [en]
 • การออกเสียง : efficacy efficacy [en]
 • การออกเสียง : influence influence [en]
 • การออกเสียง : fate fate [en]
 • การออกเสียง : mer mer [fr]
 • การออกเสียง : vest vest [en]
 • การออกเสียง : cable cable [en]
 • การออกเสียง : influential influential [en]
 • การออกเสียง : Black & Decker Black & Decker [en]
 • การออกเสียง : Watt Watt [en]
 • การออกเสียง : dominated dominated [en]
 • การออกเสียง : AC/DC AC/DC [en]
 • การออกเสียง : fated fated [en]
 • การออกเสียง : ampere ampere [en]
 • การออกเสียง : chikara chikara [hi]
 • การออกเสียง : fasces fasces [la]
 • การออกเสียง : puissance puissance [fr]
 • การออกเสียง : moc moc [cs]
 • การออกเสียง : 火力 火力 [ja]
 • การออกเสียง : recharge recharge [en]
 • การออกเสียง : dioptre dioptre [en]
 • การออกเสียง : 魔力 魔力 [cjy]
 • การออกเสียง : τύραννος τύραννος [grc]
 • การออกเสียง : clout clout [en]
 • การออกเสียง : 水力発電 水力発電 [ja]
 • การออกเสียง : Three Mile Island Three Mile Island [en]
 • การออกเสียง : dynamometer dynamometer [en]
 • การออกเสียง : 原子力事故 原子力事故 [ja]
 • การออกเสียง : 火力発電 火力発電 [ja]
 • การออกเสียง : 勢力 勢力 [ja]
 • การออกเสียง : n¹⁰ n¹⁰ [en]
 • การออกเสียง : electromagnet electromagnet [en]
 • การออกเสียง : Comed Comed [cy]
 • การออกเสียง : two-stroke two-stroke [en]
 • การออกเสียง : emissive emissive [en]
 • การออกเสียง : interrupteur interrupteur [fr]
 • การออกเสียง : 原子力発電所 原子力発電所 [ja]
 • การออกเสียง : pondus pondus [sv]
 • การออกเสียง : 馬力 馬力 [zh]
 • การออกเสียง : władza władza [pl]
 • การออกเสียง : prise de courant prise de courant [fr]
 • การออกเสียง : 原子力発電 原子力発電 [ja]
 • การออกเสียง : 水力 水力 [ja]
 • การออกเสียง : siły siły [pl]
 • การออกเสียง : powerservice powerservice [nl]
 • การออกเสียง : numen numen [es]
 • การออกเสียง : Thomas Newcomen Thomas Newcomen [en]
 • การออกเสียง : 原子力 原子力 [ja]
 • การออกเสียง : might and main might and main [en]
 • การออกเสียง : intergrid intergrid [en]
 • การออกเสียง : uprawnienia uprawnienia [pl]
 • การออกเสียง : 반대세력 반대세력 [ko]
 • การออกเสียง : 福島第一原子力発電所 福島第一原子力発電所 [ja]
 • การออกเสียง : δύναμη δύναμη [el]
 • การออกเสียง : strongman strongman [en]
 • การออกเสียง : طاقت ور طاقت ور [ur]
 • การออกเสียง : hêz hêz [zza]
 • การออกเสียง : げんしりょくはつでん げんしりょくはつでん [ja]
 • การออกเสียง : Toughpower Toughpower [en]
 • การออกเสียง : 水力発電用 水力発電用 [ja]
 • การออกเสียง : plutokracja plutokracja [pl]
 • การออกเสียง : 原子力安全・保安院 原子力安全・保安院 [ja]
 • การออกเสียง : transmisja transmisja [pl]
 • การออกเสียง : صاحب اختیار صاحب اختیار [ur]
 • การออกเสียง : ampacity ampacity [en]
 • การออกเสียง : 배후세력 배후세력 [ko]
 • การออกเสียง : potęgę potęgę [pl]
 • การออกเสียง : قُوَّة قُوَّة [ar]
 • บันทึกการออกเสียง : powa powa [jam] รอการออกเสียง