หมวดหมู่:

possessive

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpossessive

 • การออกเสียง : your your [en]
 • การออกเสียง : possessive possessive [en]
 • การออกเสียง : Rubik's Rubik's [en]
 • การออกเสียง : Charles's Charles's [en]
 • การออกเสียง : whosever whosever [en]
 • การออกเสียง : притежателен притежателен [bg]
 • การออกเสียง : house's house's [en]
 • การออกเสียง : Guinness's Guinness's [en]
 • การออกเสียง : ldanga ldanga [yey]
 • การออกเสียง : җавабыгыз җавабыгыз [tt]
 • การออกเสียง : ldake ldake [yey]
 • การออกเสียง : allenu allenu [sc]