หมวดหมู่:

Portugalka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPortugalka

  • การออกเสียง : Portugalczyk Portugalczyk [pl]
  • การออกเสียง : przez Portugalkę przez Portugalkę [pl]