หมวดหมู่:

porada

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงporada

 • การออกเสียง : Przemyśl Przemyśl [pl]
 • การออกเสียง : doradca doradca [pl]
 • การออกเสียง : Zgódź się! Zgódź się! [pl]
 • การออกเสียง : łudź się łudź się [pl]
 • การออกเสียง : radzić się radzić się [pl]
 • การออกเสียง : Lepiej z nim nie zadzieraj! Lepiej z nim nie zadzieraj! [pl]
 • การออกเสียง : doradzić doradzić [pl]
 • การออกเสียง : poradzić poradzić [pl]
 • การออกเสียง : odradzić odradzić [pl]
 • การออกเสียง : nieodpowiedzialna nieodpowiedzialna [pl]
 • การออกเสียง : interesowna interesowna [pl]
 • การออกเสียง : uradzić uradzić [pl]
 • การออกเสียง : kliniczna kliniczna [pl]
 • การออกเสียง : potrząśnij potrząśnij [pl]
 • การออกเสียง : pomocna pomocna [pl]
 • การออกเสียง : zwilż zwilż [pl]
 • การออกเสียง : rozweselcie się rozweselcie się [pl]
 • การออกเสียง : zasięgnąć zasięgnąć [pl]
 • การออกเสียง : dumaj dumaj [pl]
 • การออกเสียง : kupcie kupcie [pl]
 • การออกเสียง : zastanów się zastanów się [pl]
 • การออกเสียง : dyskutuj dyskutuj [pl]
 • การออกเสียง : Obsłuż się Obsłuż się [pl]
 • การออกเสียง : słuchajcie słuchajcie [pl]
 • การออกเสียง : rwij się rwij się [pl]
 • การออกเสียง : posprzątaj posprzątaj [pl]
 • การออกเสียง : przekonajcie się przekonajcie się [pl]
 • การออกเสียง : opamiętaj się opamiętaj się [pl]
 • การออกเสียง : odnieś odnieś [pl]
 • การออกเสียง : wylecz wylecz [pl]
 • การออกเสียง : pokimajcie pokimajcie [pl]
 • การออกเสียง : rozluźnij rozluźnij [pl]
 • การออกเสียง : rozlep rozlep [pl]
 • การออกเสียง : spłucz spłucz [pl]
 • การออกเสียง : wyprzedawajmy wyprzedawajmy [pl]
 • การออกเสียง : zapamiętajcie zapamiętajcie [cs]
 • การออกเสียง : pobierzcie się pobierzcie się [pl]