หมวดหมู่:

ponderous

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงponderous

  • การออกเสียง : ciężki ciężki [pl]
  • การออกเสียง : elephantine elephantine [en]
  • การออกเสียง : nudny nudny [pl]
  • การออกเสียง : nudnawy nudnawy [pl]