หมวดหมู่:

polonia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpolonia

  • การออกเสียง : Польща Польща [uk]
  • การออกเสียง : Breslavia Breslavia [it]
  • การออกเสียง : Woloczkowicz Woloczkowicz [pl]
  • การออกเสียง : spolonizować spolonizować [pl]
  • การออกเสียง : kolońska kolońska [pl]
  • การออกเสียง : na Polonię na Polonię [pl]
  • การออกเสียง : od Polonii od Polonii [pl]