• การออกเสียงคำว่า دھول دھول [ur]
 • การออกเสียงคำว่า آلودگی آلودگی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า آلودہ آلودہ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า آلودگی آلودگی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า Amoco Cadiz Amoco Cadiz [en]
 • การออกเสียงคำว่า മലിനീകരണം മലിനീകരണം [ml]
 • การออกเสียงคำว่า pluies acides pluies acides [fr]
 • การออกเสียงคำว่า זיהום אוויר זיהום אוויר [he]
 • การออกเสียงคำว่า 污染 污染 [wuu]
 • การออกเสียงคำว่า leaded leaded [en]
 • การออกเสียงคำว่า popielniczka popielniczka [pl]
 • การออกเสียงคำว่า eutrophic eutrophic [en]
 • การออกเสียงคำว่า eutrophicate eutrophicate [en]
 • การออกเสียงคำว่า eutrophication eutrophication [en]
 • การออกเสียงคำว่า Korallenbleiche Korallenbleiche [de]
 • การออกเสียงคำว่า ministre de l'écologie ministre de l'écologie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vétusté vétusté [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fioul lourd fioul lourd [fr]
 • การออกเสียงคำว่า boulettes de fioul boulettes de fioul [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tas de rouille tas de rouille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vedette des Affaires Maritimes vedette des Affaires Maritimes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า avion des Douanes avion des Douanes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า garde-côtes garde-côtes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mauvais temps mauvais temps [fr]
 • การออกเสียงคำว่า l'état de la mer l'état de la mer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า patrouille sur zone patrouille sur zone [fr]
 • การออกเสียงคำว่า patrouiller patrouiller [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vitesse réduite vitesse réduite [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arriver sur zone arriver sur zone [fr]
 • การออกเสียงคำว่า abandonner le navire abandonner le navire [fr]