• การออกเสียงคำว่า subsidiarité subsidiarité [fr]
 • การออกเสียงคำว่า André Malraux André Malraux [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sinistrisme sinistrisme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า anticonstitutionnellement anticonstitutionnellement [fr]
 • การออกเสียงคำว่า secrétaire d'état secrétaire d'état [fr]
 • การออกเสียงคำว่า la CEI la CEI [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Belgisch compromis Belgisch compromis [vls]
 • การออกเสียงคำว่า belgicist belgicist [vls]
 • การออกเสียงคำว่า gouvernement gouvernement [fr]
 • การออกเสียงคำว่า impeachment impeachment [en]
 • การออกเสียงคำว่า cesser les essais nucléaires cesser les essais nucléaires [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Robert Fico Robert Fico [sk]
 • การออกเสียงคำว่า le meeting le meeting [fr]
 • การออกเสียงคำว่า conseiller politique conseiller politique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า veto veto [en]
 • การออกเสียงคำว่า Sandrine Bélier Sandrine Bélier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า EELV EELV [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Europe Écologie les Verts Europe Écologie les Verts [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Jean Jaurès Jean Jaurès [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Conseil des États Conseil des États [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Conseil fédéral Conseil fédéral [fr]
 • การออกเสียงคำว่า François Hollande François Hollande [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Jacques Luyes Jacques Luyes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า post-électoral post-électoral [fr]
 • การออกเสียงคำว่า monarque monarque [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Urne Urne [de]
 • การออกเสียงคำว่า Pierre Poujade Pierre Poujade [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Mes chers compatriotes Mes chers compatriotes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า démocrate démocrate [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Éric Woerth Éric Woerth [fr]