หมวดหมู่:

politeness

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpoliteness

  • การออกเสียง : cordial cordial [en]
  • การออกเสียง : courtesy courtesy [en]
  • การออกเสียง : perdone perdone [es]
  • การออกเสียง : promiňte promiňte [cs]
  • การออกเสียง : ạ [vi]
  • การออกเสียง : nezaket nezaket [tr]
  • การออกเสียง : grzeczność grzeczność [pl]
  • การออกเสียง : Zouvejte se, prosím! Zouvejte se, prosím! [cs]
  • การออกเสียง : تکلف مت کرو تکلف مت کرو [ur]