หมวดหมู่:

polite

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpolite

 • การออกเสียง : attention
  attention [en]
 • การออกเสียง : respect
  respect [en]
 • การออกเสียง : courtesy
  courtesy [en]
 • การออกเสียง : honour
  honour [en]
 • การออกเสียง : regard
  regard [en]
 • การออกเสียง : Сәлеметсіз бе!
  Сәлеметсіз бе! [kk]
 • การออกเสียง : perdone
  perdone [es]
 • การออกเสียง : homage
  homage [en]
 • การออกเสียง : promiňte
  promiňte [cs]
 • การออกเสียง : compliance
  compliance [en]
 • การออกเสียง : obedience
  obedience [en]
 • การออกเสียง : consideration
  consideration [en]
 • การออกเสียง : esteem
  esteem [en]
 • การออกเสียง : obeisance
  obeisance [en]
 • การออกเสียง : reverence
  reverence [en]
 • การออกเสียง : 恐れ入ります
  恐れ入ります [ja]
 • การออกเสียง : capitulation
  capitulation [en]
 • การออกเสียง : politeness
  politeness [en]
 • การออกเสียง : enchanté de faire votre connaissance
  enchanté de faire votre connaissance [fr]
 • การออกเสียง : thoughtfulness
  thoughtfulness [en]
 • การออกเสียง : chevaleresque
  chevaleresque [fr]
 • การออกเสียง : submission
  submission [en]
 • การออกเสียง : mitsukedashimasen
  mitsukedashimasen [ja]
 • การออกเสียง : yielding
  yielding [en]
 • การออกเสียง : acquiescence
  acquiescence [en]
 • การออกเสียง : ạ
  [vi]
 • การออกเสียง : veneration
  veneration [en]
 • การออกเสียง : niceties
  niceties [en]
 • การออกเสียง : civility
  civility [en]
 • การออกเสียง : U spreekt Spaans, niet waar?
  U spreekt Spaans, niet waar? [nl]
 • การออกเสียง : مُهذًّب
  مُهذًّب [ar]
 • การออกเสียง : 贵姓
  贵姓 [zh]
 • การออกเสียง : complaisance
  complaisance [en]
 • การออกเสียง : đề nghị
  đề nghị [vi]
 • การออกเสียง : Alphonse and Gaston
  Alphonse and Gaston [en]
 • การออกเสียง : mitsukedashimasu
  mitsukedashimasu [ja]
 • การออกเสียง : المهذبة
  المهذبة [ar]
 • การออกเสียง : 언제 시간 괜찮으세요?
  언제 시간 괜찮으세요? [ko]
 • การออกเสียง : ευγενικός
  ευγενικός [el]
 • การออกเสียง : komarimasen
  komarimasen [ja]
 • การออกเสียง : modhail
  modhail [gd]
 • การออกเสียง : desutai
  desutai [ja]
 • การออกเสียง : magalang
  magalang [tl]
 • การออกเสียง : 드릴까요?
  드릴까요? [ko]
 • การออกเสียง : Dussillol
  Dussillol [fr]
 • การออกเสียง : おかれましては
  おかれましては [ja]
 • การออกเสียง : 払いました
  払いました [ja]