หมวดหมู่:

Polish first names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงPolish first names

 • การออกเสียง : Mikołaj
  Mikołaj [pl]
 • การออกเสียง : Amelia
  Amelia [en]
 • การออกเสียง : Przemysław
  Przemysław [pl]
 • การออกเสียง : Paweł
  Paweł [pl]
 • การออกเสียง : Katarzyna
  Katarzyna [pl]
 • การออกเสียง : Michał
  Michał [pl]
 • การออกเสียง : Andrzej
  Andrzej [pl]
 • การออกเสียง : Sebastian
  Sebastian [en]
 • การออกเสียง : Edward
  Edward [en]
 • การออกเสียง : Krzysztof
  Krzysztof [pl]
 • การออกเสียง : Piotr
  Piotr [pl]
 • การออกเสียง : Natalia
  Natalia [it]
 • การออกเสียง : Małgorzata
  Małgorzata [pl]
 • การออกเสียง : Błażej
  Błażej [pl]
 • การออกเสียง : Jakub
  Jakub [pl]
 • การออกเสียง : Julian
  Julian [de]
 • การออกเสียง : Bartłomiej
  Bartłomiej [pl]
 • การออกเสียง : Damian
  Damian [en]
 • การออกเสียง : Grzegorz
  Grzegorz [pl]
 • การออกเสียง : Marcin
  Marcin [pl]
 • การออกเสียง : Jerzy
  Jerzy [pl]
 • การออกเสียง : Agnieszka
  Agnieszka [pl]
 • การออกเสียง : Juliana
  Juliana [es]
 • การออกเสียง : wit
  wit [en]
 • การออกเสียง : Michal
  Michal [sk]
 • การออกเสียง : Justin
  Justin [en]
 • การออกเสียง : Justyna
  Justyna [pl]
 • การออกเสียง : Kacper
  Kacper [pl]
 • การออกเสียง : Bartosz
  Bartosz [pl]
 • การออกเสียง : Ewa
  Ewa [pl]
 • การออกเสียง : Kazimierz
  Kazimierz [pl]
 • การออกเสียง : Kamil
  Kamil [tr]
 • การออกเสียง : Milena
  Milena [it]
 • การออกเสียง : Emilia
  Emilia [it]
 • การออกเสียง : Rafał
  Rafał [pl]
 • การออกเสียง : Dawid
  Dawid [pl]
 • การออกเสียง : Zbigniew
  Zbigniew [pl]
 • การออกเสียง : Tomasz
  Tomasz [pl]
 • การออกเสียง : Melchior
  Melchior [de]
 • การออกเสียง : Iwona
  Iwona [pl]
 • การออกเสียง : Mieczysław
  Mieczysław [pl]
 • การออกเสียง : Wanda
  Wanda [en]
 • การออกเสียง : Szymon
  Szymon [pl]
 • การออกเสียง : Jacek
  Jacek [pl]
 • การออกเสียง : Mariusz
  Mariusz [pl]
 • การออกเสียง : Stanisław
  Stanisław [pl]
 • การออกเสียง : Waldemar
  Waldemar [de]
 • การออกเสียง : Joakim
  Joakim [sv]
 • การออกเสียง : Wiktor
  Wiktor [pl]
 • การออกเสียง : Alicja
  Alicja [pl]
 • การออกเสียง : Kasper
  Kasper [pl]
 • การออกเสียง : Marzena
  Marzena [pl]
 • การออกเสียง : Isabela
  Isabela [pt]
 • การออกเสียง : Oliwia
  Oliwia [pl]
 • การออกเสียง : Irina
  Irina [de]
 • การออกเสียง : Zuzanna
  Zuzanna [pl]
 • การออกเสียง : Elżbieta
  Elżbieta [pl]
 • การออกเสียง : Miłosz
  Miłosz [pl]
 • การออกเสียง : Lidia
  Lidia [es]
 • การออกเสียง : Jacinta
  Jacinta [es]
 • การออกเสียง : Sylwia
  Sylwia [pl]
 • การออกเสียง : Franciszek
  Franciszek [pl]
 • การออกเสียง : Marek
  Marek [pl]
 • การออกเสียง : Wiktoria
  Wiktoria [pl]
 • การออกเสียง : Oliwier
  Oliwier [pl]
 • การออกเสียง : Jarosław
  Jarosław [pl]
 • การออกเสียง : pola
  pola [eo]
 • การออกเสียง : Martyna
  Martyna [pl]
 • การออกเสียง : Jolanta
  Jolanta [pl]
 • การออกเสียง : Szczepan
  Szczepan [pl]
 • การออกเสียง : Grażyna
  Grażyna [pl]
 • การออกเสียง : Bożena
  Bożena [pl]
 • การออกเสียง : Ewelina
  Ewelina [pl]
 • การออกเสียง : Krystyna
  Krystyna [pl]
 • การออกเสียง : Kinga
  Kinga [pl]
 • การออกเสียง : Marianna
  Marianna [fi]
 • การออกเสียง : Ryszard
  Ryszard [pl]
 • การออกเสียง : Zofia
  Zofia [pl]
 • การออกเสียง : Leszek
  Leszek [pl]
 • การออกเสียง : Józef
  Józef [pl]
 • การออกเสียง : Antoni
  Antoni [ca]
 • การออกเสียง : Weronika
  Weronika [pl]
 • การออกเสียง : Teodora
  Teodora [ro]
 • การออกเสียง : Jadwiga
  Jadwiga [pl]
 • การออกเสียง : Sławomir
  Sławomir [pl]
 • การออกเสียง : Władysław
  Władysław [pl]
 • การออกเสียง : Edyta
  Edyta [pl]
 • การออกเสียง : Halina
  Halina [pl]
 • การออกเสียง : Roch
  Roch [de]
 • การออกเสียง : Genowefa
  Genowefa [pl]
 • การออกเสียง : Dorota
  Dorota [pl]
 • การออกเสียง : Kamila
  Kamila [pl]
 • การออกเสียง : Patrycja
  Patrycja [pl]
 • การออกเสียง : Tadeusz
  Tadeusz [pl]
 • การออกเสียง : Stefania
  Stefania [it]
 • การออกเสียง : Cecylia
  Cecylia [pl]
 • การออกเสียง : karol
  karol [pl]
 • การออกเสียง : Zdzisław
  Zdzisław [pl]
 • การออกเสียง : Urszula
  Urszula [pl]
 • การออกเสียง : Ignacy
  Ignacy [pl]