หมวดหมู่:

polecenie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpolecenie

 • การออกเสียง : Przemyśl Przemyśl [pl]
 • การออกเสียง : wrzeszcz wrzeszcz [pl]
 • การออกเสียง : siedź siedź [pl]
 • การออกเสียง : ruszaj ruszaj [pl]
 • การออกเสียง : pomówmy pomówmy [pl]
 • การออกเสียง : chodź chodź [pl]
 • การออกเสียง : wracajcie wracajcie [pl]
 • การออกเสียง : zapomnij zapomnij [pl]
 • การออกเสียง : przyjrzyjmy się przyjrzyjmy się [pl]
 • การออกเสียง : pospiesz się pospiesz się [pl]
 • การออกเสียง : weź weź [pl]
 • การออกเสียง : najedź najedź [pl]
 • การออกเสียง : odmaszerować odmaszerować [pl]
 • การออกเสียง : Przyjrzyj się Przyjrzyj się [pl]
 • การออกเสียง : Zapisz Zapisz [pl]
 • การออกเสียง : Jedz Jedz [pl]
 • การออกเสียง : zabij zabij [pl]
 • การออกเสียง : zniszcz zniszcz [pl]
 • การออกเสียง : Połóż się! Połóż się! [pl]
 • การออกเสียง : Oszczędź Oszczędź [pl]
 • การออกเสียง : łudź się łudź się [pl]
 • การออกเสียง : Ukaż się! Ukaż się! [pl]
 • การออกเสียง : do­pomóż do­pomóż [pl]
 • การออกเสียง : Wyjdźmy stąd! Wyjdźmy stąd! [pl]
 • การออกเสียง : polecić polecić [pl]
 • การออกเสียง : spuśćcie spuśćcie [pl]
 • การออกเสียง : pozostańmy pozostańmy [pl]
 • การออกเสียง : odkryj odkryj [pl]
 • การออกเสียง : zachowuj się zachowuj się [pl]
 • การออกเสียง : czuj czuj [pl]
 • การออกเสียง : wróć wróć [pl]
 • การออกเสียง : pójdź pójdź [pl]
 • การออกเสียง : Przymknij się! Przymknij się! [pl]
 • การออกเสียง : Skosztujże! Skosztujże! [pl]
 • การออกเสียง : Przyszykuj się Przyszykuj się [pl]
 • การออกเสียง : burz burz [pl]
 • การออกเสียง : zejdź zejdź [pl]
 • การออกเสียง : po­staraj się po­staraj się [pl]
 • การออกเสียง : Zwiększ! Zwiększ! [pl]
 • การออกเสียง : Skracaj się! Skracaj się! [pl]
 • การออกเสียง : wyszukaj wyszukaj [pl]
 • การออกเสียง : gwiżdż gwiżdż [pl]
 • การออกเสียง : Weź się w garść! Weź się w garść! [pl]
 • การออกเสียง : nasyp nasyp [pl]
 • การออกเสียง : pokrój pokrój [pl]
 • การออกเสียง : Uczyń Uczyń [pl]
 • การออกเสียง : zjeżdżaj zjeżdżaj [pl]
 • การออกเสียง : odłam odłam [pl]
 • การออกเสียง : zachowaj zachowaj [pl]
 • การออกเสียง : przerywaj przerywaj [pl]
 • การออกเสียง : schowajcie schowajcie [pl]
 • การออกเสียง : patrzcie patrzcie [pl]
 • การออกเสียง : idźcie idźcie [pl]
 • การออกเสียง : wyślij wyślij [pl]
 • การออกเสียง : Wsadź! Wsadź! [pl]
 • การออกเสียง : weźmy weźmy [pl]
 • การออกเสียง : wysyp wysyp [pl]
 • การออกเสียง : rozkaż rozkaż [pl]
 • การออกเสียง : zobaczmy zobaczmy [pl]
 • การออกเสียง : Wyzbądź się Wyzbądź się [pl]
 • การออกเสียง : dyspozycje dyspozycje [pl]
 • การออกเสียง : Doładuj Doładuj [pl]
 • การออกเสียง : odetnij odetnij [pl]
 • การออกเสียง : budź budź [pl]
 • การออกเสียง : chwyć chwyć [pl]
 • การออกเสียง : przedłużajcie przedłużajcie [pl]
 • การออกเสียง : Rozejść się! Rozejść się! [pl]
 • การออกเสียง : Oddzwoń! Oddzwoń! [pl]
 • การออกเสียง : załóż załóż [pl]
 • การออกเสียง : módl się módl się [pl]
 • การออกเสียง : Przysięgnijcie! Przysięgnijcie! [pl]
 • การออกเสียง : potrząśnij potrząśnij [pl]
 • การออกเสียง : wiedz wiedz [pl]
 • การออกเสียง : zbliż się zbliż się [pl]
 • การออกเสียง : wybieraj wybieraj [pl]
 • การออกเสียง : Wyprostuj się! Wyprostuj się! [pl]
 • การออกเสียง : pokaż pokaż [pl]
 • การออกเสียง : bądźmy bądźmy [pl]
 • การออกเสียง : Jazda do chałupy! Jazda do chałupy! [pl]
 • การออกเสียง : Zaczynajmy Zaczynajmy [pl]
 • การออกเสียง : choć - chodź choć - chodź [pl]
 • การออกเสียง : zastanów się zastanów się [pl]
 • การออกเสียง : bierz bierz [pl]
 • การออกเสียง : Obsłuż się Obsłuż się [pl]
 • การออกเสียง : przynieś przynieś [pl]
 • การออกเสียง : Kryć się! Kryć się! [pl]
 • การออกเสียง : zluzuj zluzuj [pl]
 • การออกเสียง : Rusz się! Rusz się! [pl]
 • การออกเสียง : odchodź odchodź [pl]
 • การออกเสียง : pytaj pytaj [pl]
 • การออกเสียง : złóż złóż [pl]
 • การออกเสียง : polecono polecono [pl]
 • การออกเสียง : posprzątaj posprzątaj [pl]
 • การออกเสียง : wyłapmy wyłapmy [pl]
 • การออกเสียง : przyślij przyślij [pl]
 • การออกเสียง : zdejmijcie zdejmijcie [pl]
 • การออกเสียง : pofolguj pofolguj [pl]
 • การออกเสียง : rozchyl rozchyl [pl]
 • การออกเสียง : Zarekwiruj Zarekwiruj [pl]
 • การออกเสียง : wyrywaj się wyrywaj się [pl]