หมวดหมู่:

polaco

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpolaco

  • การออกเสียง : słyszeć
    słyszeć [pl]
  • การออกเสียง : Breslavia
    Breslavia [it]