• การออกเสียงคำว่า Ecruteak City Ecruteak City [en]
 • การออกเสียงคำว่า Charizard Charizard [en]
 • การออกเสียงคำว่า Marshadow Marshadow [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Magearna Magearna [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Necrozma Necrozma [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Engloutyran Engloutyran [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Katagami Katagami [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bamboiselle Bamboiselle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Câblifère Câblifère [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Cancrelove Cancrelove [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Mouscoto Mouscoto [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Zéroïd Zéroïd [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Lunala Lunala [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Solgaléo Solgaléo [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Cosmovum Cosmovum [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Cosmog Cosmog [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Tokopisco Tokopisco [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Tokotoro Tokotoro [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Tokopiyon Tokopiyon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Tokorico Tokorico [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Ékaïser Ékaïser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Bébécaille Bébécaille [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Sinistrail Sinistrail [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Draïeule Draïeule [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Denticrisse Denticrisse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Mimiqui Mimiqui [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Togedemaru Togedemaru [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Boumata Boumata [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Dodola Dodola [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Météno Météno [fr]