หมวดหมู่:

pojedynczo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpojedynczo

 • การออกเสียง : w pojedynkę
  w pojedynkę [pl]
 • การออกเสียง : przenoszony
  przenoszony [pl]
 • การออกเสียง : wpuszczać
  wpuszczać [pl]
 • การออกเสียง : podróżować
  podróżować [pl]
 • การออกเสียง : jednostkowa
  jednostkowa [pl]
 • การออกเสียง : doskakiwać
  doskakiwać [pl]