หมวดหมู่:

pojedynczo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpojedynczo

  • การออกเสียง : w pojedynkę w pojedynkę [pl]
  • การออกเสียง : przenoszony przenoszony [pl]
  • การออกเสียง : wpuszczać wpuszczać [pl]
  • การออกเสียง : podróżować podróżować [pl]
  • การออกเสียง : jednostkowa jednostkowa [pl]
  • การออกเสียง : doskakiwać doskakiwać [pl]