หมวดหมู่:

poesia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpoesia

 • การออกเสียง : ditirambo ditirambo [it]
 • การออกเสียง : coriambo coriambo [es]
 • การออกเสียง : Rocco Scotellaro Rocco Scotellaro [it]
 • การออกเสียง : escansão escansão [pt]
 • การออกเสียง : Vozes d'África Vozes d'África [pt]
 • การออกเสียง : iâmbico iâmbico [pt]
 • การออกเสียง : rezzo rezzo [it]
 • การออกเสียง : troqueo troqueo [es]
 • การออกเสียง : yambo yambo [es]
 • การออกเสียง : verbo alcaico verbo alcaico [es]
 • การออกเสียง : hemistiquio hemistiquio [es]
 • การออกเสียง : Il 5 Maggio Il 5 Maggio [it]
 • การออกเสียง : Rerum vulgarium fragmenta Rerum vulgarium fragmenta [la]
 • การออกเสียง : imagista imagista [pt]
 • การออกเสียง : Bettina Brentano Bettina Brentano [de]
 • การออกเสียง : iambo iambo [pt]
 • การออกเสียง : espondeo espondeo [es]
 • การออกเสียง : monorimo monorimo [it]
 • การออกเสียง : monostico monostico [it]
 • การออกเสียง : barbaglio barbaglio [it]
 • การออกเสียง : metapoesia metapoesia [it]
 • การออกเสียง : La pioggia nel pineto La pioggia nel pineto [it]
 • การออกเสียง : s'egl'è destin s'egl'è destin [it]
 • การออกเสียง : Bettina von Arnim Brentano Bettina von Arnim Brentano [de]
 • การออกเสียง : Petrarchino Petrarchino [it]
 • การออกเสียง : ropalico ropalico [it]
 • การออกเสียง : decastico decastico [it]