หมวดหมู่:

podkoszulek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpodkoszulek

  • การออกเสียง : t-shirt
    t-shirt [en]
  • การออกเสียง : wyżęty
    wyżęty [pl]
  • การออกเสียง : przepocony
    przepocony [pl]