หมวดหมู่:

pobyt

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpobyt

 • การออกเสียง : znojny znojny [pl]
 • การออกเสียง : azylancki azylancki [pl]
 • การออกเสียง : zakwaterowanie zakwaterowanie [pl]
 • การออกเสียง : calutki calutki [pl]
 • การออกเสียง : ozdrowieńczy ozdrowieńczy [pl]
 • การออกเสียง : służbowa służbowa [pl]
 • การออกเสียง : garnizonowe garnizonowe [pl]
 • การออกเสียง : deportacja deportacja [pl]
 • การออกเสียง : przedłużony przedłużony [pl]
 • การออกเสียง : na łonie natury na łonie natury [pl]
 • การออกเสียง : noclegowisko noclegowisko [pl]
 • การออกเสียง : uzdrowiskowy uzdrowiskowy [pl]
 • การออกเสียง : karta pobytowa karta pobytowa [pl]
 • การออกเสียง : ślady bytności ślady bytności [pl]