หมวดหมู่:

plumbing

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplumbing

 • การออกเสียง : jet jet [en]
 • การออกเสียง : flexible flexible [en]
 • การออกเสียง : codo codo [es]
 • การออกเสียง : isolation isolation [en]
 • การออกเสียง : coude coude [fr]
 • การออกเสียง : robinet robinet [fr]
 • การออกเสียง : buse buse [tr]
 • การออกเสียง : bouchon bouchon [fr]
 • การออกเสียง : purge purge [en]
 • การออกเสียง : chauffe-eau chauffe-eau [fr]
 • การออกเสียง : siphon siphon [en]
 • การออกเสียง : pâte à souder pâte à souder [fr]
 • การออกเสียง : chalumeau chalumeau [fr]
 • การออกเสียง : plombier plombier [fr]
 • การออกเสียง : trop-plein trop-plein [fr]
 • การออกเสียง : pâte à joint pâte à joint [fr]
 • การออกเสียง : gaz naturel gaz naturel [fr]
 • การออกเสียง : vanne vanne [fi]
 • การออกเสียง : tartre tartre [fr]
 • การออกเสียง : garniture garniture [fr]
 • การออกเสียง : eau du robinet eau du robinet [fr]
 • การออกเสียง : fuite fuite [fr]
 • การออกเสียง : dilatation dilatation [en]
 • การออกเสียง : égouttoir égouttoir [fr]
 • การออกเสียง : leakage leakage [en]
 • การออกเสียง : chaudière chaudière [fr]
 • การออกเสียง : plancher chauffant plancher chauffant [fr]
 • การออกเสียง : convecteur électrique convecteur électrique [fr]
 • การออกเสียง : climatisation climatisation [fr]
 • การออกเสียง : bouteille de gaz bouteille de gaz [fr]
 • การออกเสียง : mélangeur mélangeur [fr]
 • การออกเสียง : électroménager électroménager [fr]
 • การออกเสียง : chauffage d'appoint chauffage d'appoint [fr]
 • การออกเสียง : ventouse ventouse [fr]
 • การออกเสียง : climatiseur climatiseur [fr]
 • การออกเสียง : baguette de soudure baguette de soudure [fr]
 • การออกเสียง : suintement suintement [fr]
 • การออกเสียง : tuyauterie tuyauterie [fr]
 • การออกเสียง : piping piping [en]
 • การออกเสียง : porcelaine porcelaine [fr]
 • การออกเสียง : eau chaude eau chaude [fr]
 • การออกเสียง : plomberie plomberie [fr]
 • การออกเสียง : veilleuse veilleuse [fr]
 • การออกเสียง : butane butane [en]
 • การออกเสียง : eau froide eau froide [fr]
 • การออกเสียง : chasse d'eau chasse d'eau [fr]
 • การออกเสียง : brasure forte brasure forte [fr]
 • การออกเสียง : économiseur d'eau économiseur d'eau [fr]
 • การออกเสียง : étanchéité étanchéité [fr]
 • การออกเสียง : écrou papillon écrou papillon [fr]
 • การออกเสียง : propane propane [en]
 • การออกเสียง : détartrage détartrage [fr]
 • การออกเสียง : soudure soudure [fr]
 • การออกเสียง : clim clim [fr]
 • การออกเสียง : air conditionné air conditionné [fr]
 • การออกเสียง : puiser puiser [fr]
 • การออกเสียง : tuyau souple tuyau souple [fr]
 • การออกเสียง : adduction d'eau adduction d'eau [fr]
 • การออกเสียง : manchon manchon [fr]
 • การออกเสียง : émissaire émissaire [fr]
 • การออกเสียง : mitigeur mitigeur [fr]
 • การออกเสียง : gazinière gazinière [fr]
 • การออกเสียง : Schnüffelstück Schnüffelstück [de]
 • การออกเสียง : Eparcyl Eparcyl [fr]
 • การออกเสียง : entartrage entartrage [fr]
 • การออกเสียง : groupe de sécurité groupe de sécurité [fr]
 • การออกเสียง : anti-retour anti-retour [fr]
 • การออกเสียง : vase d'expansion vase d'expansion [fr]
 • การออกเสียง : chaufferie chaufferie [fr]
 • การออกเสียง : crépine crépine [fr]
 • การออกเสียง : brûleur brûleur [fr]
 • การออกเสียง : braser braser [fr]
 • การออกเสียง : dégât des eaux dégât des eaux [fr]
 • การออกเสียง : déboucheur déboucheur [fr]
 • การออกเสียง : écoulement écoulement [fr]
 • การออกเสียง : cabine de douche cabine de douche [fr]
 • การออกเสียง : fosse septique fosse septique [fr]
 • การออกเสียง : brasage brasage [fr]
 • การออกเสียง : surpression surpression [fr]
 • การออกเสียง : bibcock bibcock [en]
 • การออกเสียง : clapet clapet [fr]
 • การออกเสียง : piquage piquage [fr]
 • การออกเสียง : puisage puisage [fr]
 • การออกเสียง : vanne de gaz vanne de gaz [fr]
 • การออกเสียง : convecteur convecteur [fr]
 • การออกเสียง : coupe-tube coupe-tube [fr]
 • การออกเสียง : rodoir rodoir [fr]
 • การออกเสียง : chauffe eau solaire chauffe eau solaire [fr]
 • การออกเสียง : raccord femelle raccord femelle [fr]
 • การออกเสียง : brûleur à mazout brûleur à mazout [fr]
 • การออกเสียง : évacuation évacuation [fr]
 • การออกเสียง : cuve cuve [fr]
 • การออกเสียง : EDF EDF [fr]
 • การออกเสียง : raccord en Y raccord en Y [fr]
 • การออกเสียง : filetage filetage [fr]
 • การออกเสียง : égoût égoût [fr]
 • การออกเสียง : pomme de douche pomme de douche [fr]
 • การออกเสียง : chauffe-bain chauffe-bain [fr]
 • การออกเสียง : PTFE PTFE [fr]
 • การออกเสียง : chauffe-serviette chauffe-serviette [fr]