• การออกเสียงคำว่า toloache toloache [es]
 • การออกเสียงคำว่า cana-de-açúcar cana-de-açúcar [pt]
 • การออกเสียงคำว่า jurema-preta jurema-preta [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Cannabáceas Cannabáceas [es]
 • การออกเสียงคำว่า alhábega alhábega [es]
 • การออกเสียงคำว่า garraiska garraiska [eu]
 • การออกเสียงคำว่า mendiko mendiko [eu]
 • การออกเสียงคำว่า pinus pinus [pt]
 • การออกเสียงคำว่า verticilo verticilo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า florífero florífero [pt]
 • การออกเสียงคำว่า escapo escapo [es]
 • การออกเสียงคำว่า amiláceo amiláceo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า aquenio aquenio [es]
 • การออกเสียงคำว่า poligonácea poligonácea [es]
 • การออกเสียงคำว่า lilácea lilácea [es]
 • การออกเสียงคำว่า cactáceo cactáceo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า nictagináceas nictagináceas [es]
 • การออกเสียงคำว่า salvia salvia [sv]
 • การออกเสียงคำว่า orégano orégano [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Lirio Lirio [es]
 • การออกเสียงคำว่า cardamomo cardamomo [it]
 • การออกเสียงคำว่า verdolaga verdolaga [ca]
 • การออกเสียงคำว่า הצמחים הצמחים [he]
 • การออกเสียงคำว่า nogueira de iguape nogueira de iguape [pt]
 • การออกเสียงคำว่า monocotiledóneas monocotiledóneas [es]
 • การออกเสียงคำว่า abacia abacia [es]
 • การออกเสียงคำว่า Carnívoras Carnívoras [es]
 • การออกเสียงคำว่า Bonsái Bonsái [es]
 • การออกเสียงคำว่า Orquídeas Orquídeas [es]
 • การออกเสียงคำว่า césped césped [es]