หมวดหมู่:

plantae

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplantae

 • การออกเสียง : 茄子 茄子 [ja]
 • การออกเสียง : escapo escapo [es]
 • การออกเสียง : florífero florífero [pt]
 • การออกเสียง : seiyo wasabi seiyo wasabi [ja]
 • การออกเสียง : cactáceo cactáceo [pt]
 • การออกเสียง : arlo arlo [fr]
 • การออกเสียง : バニラ バニラ [ja]
 • การออกเสียง : 荻 [ja]
 • การออกเสียง : verticilo verticilo [pt]
 • การออกเสียง : nictagináceas nictagináceas [es]
 • การออกเสียง : aquenio aquenio [es]
 • การออกเสียง : convolvulácea convolvulácea [es]
 • การออกเสียง : dondiego dondiego [es]
 • การออกเสียง : molínia molínia [ca]
 • การออกเสียง : convolvuláceas convolvuláceas [es]
 • การออกเสียง : amiláceo amiláceo [pt]
 • การออกเสียง : Heliamphora Heliamphora [la]
 • การออกเสียง : けんごし (牽牛子) けんごし (牽牛子) [ja]
 • การออกเสียง : nictaginácea nictaginácea [es]
 • การออกเสียง : poligonácea poligonácea [es]
 • การออกเสียง : komatsuna (小松菜) komatsuna (小松菜) [ja]
 • การออกเสียง : lilácea lilácea [es]