หมวดหมู่:

planeta

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplaneta

 • การออกเสียง : Jupiter Jupiter [en]
 • การออกเสียง : كوكب كوكب [fa]
 • การออกเสียง : Océano Pacífico Océano Pacífico [es]
 • การออกเสียง : pianeta pianeta [it]
 • การออกเสียง : geoide geoide [pt]
 • การออกเสียง : uranowy uranowy [pl]
 • การออกเสียง : Merkury Merkury [pl]
 • การออกเสียง : planetarna planetarna [pl]
 • การออกเสียง : Wenus Wenus [pl]
 • การออกเสียง : uranu uranu [cs]
 • การออกเสียง : międzyplanetarna międzyplanetarna [pl]
 • การออกเสียง : Jowisz Jowisz [pl]
 • การออกเสียง : międzyplanetarny międzyplanetarny [pl]
 • การออกเสียง : anillos de Saturno anillos de Saturno [es]
 • บันทึกการออกเสียง : Иупитер Иупитер [ab] รอการออกเสียง