หมวดหมู่:

planet

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงplanet

 • การออกเสียง : world
  world [en]
 • การออกเสียง : earth
  earth [en]
 • การออกเสียง : Uranus
  Uranus [en]
 • การออกเสียง : Venus
  Venus [en]
 • การออกเสียง : Saturno
  Saturno [es]
 • การออกเสียง : Júpiter
  Júpiter [es]
 • การออกเสียง : planeta
  planeta [pt]
 • การออกเสียง : Urano
  Urano [es]
 • การออกเสียง : Mercurio
  Mercurio [es]
 • การออกเสียง : Marte
  Marte [es]
 • การออกเสียง : albedo
  albedo [en]
 • การออกเสียง : tero
  tero [eo]
 • การออกเสียง : Saturnus
  Saturnus [sv]
 • การออกเสียง : Venera
  Venera [es]
 • การออกเสียง : Gallifrey
  Gallifrey [en]
 • การออกเสียง : pluton
  pluton [fr]
 • การออกเสียง : Mercurius
  Mercurius [nl]
 • การออกเสียง : Giove
  Giove [it]
 • การออกเสียง : слънце
  слънце [bg]
 • การออกเสียง : Tèrra
  Tèrra [oc]
 • การออกเสียง : Quaoar
  Quaoar [en]
 • การออกเสียง : Planedo
  Planedo [eo]
 • การออกเสียง : Neptunus
  Neptunus [sv]
 • การออกเสียง : Northern Hemisphere
  Northern Hemisphere [en]
 • การออกเสียง : gezegenidir
  gezegenidir [tr]
 • การออกเสียง : 星球
  星球 [nan]
 • การออกเสียง : Saturnian
  Saturnian [en]
 • การออกเสียง : albedos
  albedos [en]
 • การออกเสียง : wakusei
  wakusei [ja]
 • การออกเสียง : Uranian
  Uranian [en]
 • การออกเสียง : Երկիրն
  Երկիրն [hy]
 • การออกเสียง : uranowy
  uranowy [pl]
 • การออกเสียง : Երևակ
  Երևակ [hy]
 • การออกเสียง : Plutone
  Plutone [it]
 • การออกเสียง : Merkury
  Merkury [pl]
 • การออกเสียง : ամպար
  ամպար [hy]
 • การออกเสียง : Nibiru
  Nibiru [en]
 • การออกเสียง : planétoïde
  planétoïde [fr]
 • การออกเสียง : Ecaz
  Ecaz [en]
 • การออกเสียง : Ուրան
  Ուրան [hy]
 • การออกเสียง : planetesimal
  planetesimal [en]
 • การออกเสียง : Yavin
  Yavin [en]
 • การออกเสียง : ਸ਼ੁੱਕਰ
  ਸ਼ੁੱਕਰ [pa]
 • การออกเสียง : Riverworld
  Riverworld [en]
 • การออกเสียง : երկիրը
  երկիրը [hy]
 • การออกเสียง : ਮੰਗਲ
  ਮੰਗਲ [pa]
 • การออกเสียง : gezegen
  gezegen [tr]
 • การออกเสียง : わくせい
  わくせい [ja]
 • การออกเสียง : المُشْتَرَى
  المُشْتَرَى [ar]
 • การออกเสียง : ਸ਼ਨੀ
  ਸ਼ਨੀ [pa]
 • การออกเสียง : Proxima Centauri b
  Proxima Centauri b [en]
 • การออกเสียง : merkuri
  merkuri [ms]
 • การออกเสียง : Zebes
  Zebes [en]
 • การออกเสียง : międzyplanetarny
  międzyplanetarny [pl]
 • การออกเสียง : planeetta
  planeetta [fi]
 • การออกเสียง : Cereso
  Cereso [eo]
 • การออกเสียง : Cybertron
  Cybertron [en]
 • การออกเสียง : marsi
  marsi [sq]
 • การออกเสียง : ਬੁੱਧ
  ਬੁੱਧ [pa]
 • การออกเสียง : Mârs
  Mârs [frp]
 • การออกเสียง : ਧਰਤੀ
  ਧਰਤੀ [pa]
 • การออกเสียง : Makémaké
  Makémaké [fr]
 • การออกเสียง : Saturni
  Saturni [sq]
 • การออกเสียง : planaid
  planaid [gd]
 • การออกเสียง : Jupiteri
  Jupiteri [sq]
 • การออกเสียง : blaned
  blaned [cy]
 • บันทึกการออกเสียง : Vormir Vormir [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Vènus Vènus [frp] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Jupitèr Jupitèr [frp] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Mèrcure Mèrcure [frp] รอการออกเสียง