หมวดหมู่:

pivot

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpivot

  • การออกเสียง : centre centre [en]
  • การออกเสียง : fulcrum fulcrum [en]
  • การออกเสียง : پاشنه پاشنه [fa]