หมวดหมู่:

pilot

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpilot

 • การออกเสียง : automatic pilot automatic pilot [en]
 • การออกเสียง : GPS GPS [en]
 • การออกเสียง : monocoque monocoque [en]
 • การออกเสียง : volant de trim volant de trim [fr]
 • การออกเสียง : gyroscope gyroscope [en]
 • การออกเสียง : kokpit kokpit [tr]
 • การออกเสียง : trimmer trimmer [nl]
 • การออกเสียง : fly-boy fly-boy [en]
 • การออกเสียง : flight deck flight deck [en]
 • การออกเสียง : packs de conditionnement d'air packs de conditionnement d'air [fr]
 • การออกเสียง : Navier-Stokes Navier-Stokes [fr]
 • การออกเสียง : turbulencja turbulencja [pl]
 • การออกเสียง : Oswald Boelcke Oswald Boelcke [de]
 • การออกเสียง : samolot samolot [pl]
 • การออกเสียง : Chesley Sullenberger Chesley Sullenberger [en]
 • การออกเสียง : élève-pilote élève-pilote [fr]
 • การออกเสียง : cap vrai cap vrai [fr]
 • การออกเสียง : auvent auvent [fr]
 • การออกเสียง : dévirage dévirage [fr]
 • การออกเสียง : Hanna Reitsch Hanna Reitsch [de]
 • การออกเสียง : instrument gyroscopique instrument gyroscopique [fr]
 • การออกเสียง : mayday mayday mayday mayday mayday mayday [fr]
 • การออกเสียง : voler à mach O.8 voler à mach O.8 [fr]
 • การออกเสียง : nord vrai nord vrai [fr]
 • การออกเสียง : apprendre à piloter apprendre à piloter [fr]
 • การออกเสียง : riveter riveter [fr]
 • การออกเสียง : Péter Besenyei Péter Besenyei [hu]
 • การออกเสียง : nombre de mach nombre de mach [fr]
 • การออกเสียง : fers doux fers doux [fr]
 • การออกเสียง : comportement de pilote comportement de pilote [fr]
 • การออกเสียง : détecteur d'incendie détecteur d'incendie [fr]
 • การออกเสียง : conservateur de cap conservateur de cap [fr]
 • การออกเสียง : volets à recul volets à recul [fr]
 • การออกเสียง : semi-monocoque semi-monocoque [fr]
 • การออกเสียง : droite de hauteur droite de hauteur [fr]
 • การออกเสียง : Witold Urbanowicz Witold Urbanowicz [pl]
 • การออกเสียง : prélèvement d'air prélèvement d'air [fr]
 • การออกเสียง : pilote professionnel pilote professionnel [fr]
 • การออกเสียง : katapultować katapultować [pl]
 • การออกเสียง : triangle des vitesses triangle des vitesses [fr]
 • การออกเสียง : canal de réchauffe canal de réchauffe [fr]
 • การออกเสียง : Skydrol Skydrol [fr]
 • การออกเสียง : pilotaillon pilotaillon [fr]
 • การออกเสียง : lâcher-machine lâcher-machine [fr]
 • การออกเสียง : premier lâcher premier lâcher [fr]
 • การออกเสียง : Andrzej Błasik Andrzej Błasik [pl]
 • การออกเสียง : hypersustentation hypersustentation [fr]
 • การออกเสียง : pilotaż pilotaż [pl]
 • การออกเสียง : vent traversier vent traversier [fr]
 • การออกเสียง : ralenti sol ralenti sol [fr]
 • การออกเสียง : machmètre machmètre [fr]
 • การออกเสียง : flux chaud flux chaud [fr]
 • การออกเสียง : Jimmie Angel Jimmie Angel [en]
 • การออกเสียง : טייס טייס [he]
 • การออกเสียง : portance portance [fr]
 • การออกเสียง : Paul Tibbets Paul Tibbets [en]
 • การออกเสียง : navigation astronomique navigation astronomique [fr]
 • การออกเสียง : pilote privé pilote privé [fr]
 • การออกเสียง : instructeur instructeur [fr]
 • การออกเสียง : boucle de détection boucle de détection [fr]
 • การออกเสียง : rapport de pression rapport de pression [fr]
 • การออกเสียง : vitesse propre vitesse propre [fr]
 • การออกเสียง : vol solo vol solo [fr]
 • การออกเสียง : onde lambda onde lambda [fr]
 • การออกเสียง : Bruce Dickinson Bruce Dickinson [en]
 • การออกเสียง : Cieślawski Cieślawski [pl]
 • การออกเสียง : visite médicale visite médicale [fr]
 • การออกเสียง : cap magnétique cap magnétique [fr]
 • การออกเสียง : prise statique prise statique [fr]
 • การออกเสียง : focalisation focalisation [fr]
 • การออกเสียง : vitesse d'approche vitesse d'approche [fr]
 • การออกเสียง : Max Immelmann Max Immelmann [de]
 • การออกเสียง : plt. plt. [pl]
 • การออกเสียง : porte de visite porte de visite [fr]
 • การออกเสียง : sonde de température totale sonde de température totale [fr]
 • การออกเสียง : dégivrer dégivrer [fr]
 • การออกเสียง : volets hypersustentateurs volets hypersustentateurs [fr]
 • การออกเสียง : pelorus pelorus [en]
 • การออกเสียง : centrale inertielle centrale inertielle [fr]
 • การออกเสียง : perte des références visuelles perte des références visuelles [fr]
 • การออกเสียง : pression totale pression totale [fr]
 • การออกเสียง : loxodromie loxodromie [fr]
 • การออกเสียง : pression statique pression statique [fr]
 • การออกเสียง : double-bang double-bang [fr]
 • การออกเสียง : pan pan pan pan [fr]
 • การออกเสียง : flaguer flaguer [fr]
 • การออกเสียง : onde de choc onde de choc [fr]
 • การออกเสียง : projection de Mercator projection de Mercator [fr]
 • การออกเสียง : revêtement travaillant revêtement travaillant [fr]
 • การออกเสียง : Dzuss Dzuss [fr]
 • การออกเสียง : retour d'effort retour d'effort [fr]
 • การออกเสียง : Armée de l'air Armée de l'air [fr]
 • การออกเสียง : choc oblique choc oblique [fr]
 • การออกเสียง : situation d'urgence situation d'urgence [fr]
 • การออกเสียง : effet de sol effet de sol [fr]
 • การออกเสียง : traînée traînée [fr]
 • การออกเสียง : riveteur riveteur [fr]
 • การออกเสียง : commande des volets commande des volets [fr]
 • การออกเสียง : brevet de pilote brevet de pilote [fr]
 • การออกเสียง : fers durs fers durs [fr]