หมวดหมู่:

pijany

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpijany

  • การออกเสียง : pijany jak bela pijany jak bela [pl]
  • การออกเสียง : ululany ululany [pl]
  • การออกเสียง : spity spity [pl]
  • การออกเสียง : jak pijany płotu jak pijany płotu [pl]
  • การออกเสียง : po pijanemu po pijanemu [pl]