หมวดหมู่:

piece

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpiece

  • การออกเสียง : chips chips [en]
  • การออกเสียง : fragment fragment [en]
  • การออกเสียง : kromka kromka [pl]
  • การออกเสียง : mkpisi mkpisi [ig]
  • การออกเสียง : parça parça [tr]
  • การออกเสียง : wodge wodge [en]
  • การออกเสียง : kromki kromki [pl]
  • การออกเสียง : kəsik kəsik [az]