• การออกเสียงคำว่า Margaret Bourke-White Margaret Bourke-White [en]
 • การออกเสียงคำว่า James Van Der Zee James Van Der Zee [en]
 • การออกเสียงคำว่า Vivian Maier Vivian Maier [en]
 • การออกเสียงคำว่า Diane Arbus Diane Arbus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Daniel Josefsohn Daniel Josefsohn [de]
 • การออกเสียงคำว่า Jacob Gayer Jacob Gayer [en]
 • การออกเสียงคำว่า Asahel Curtis Asahel Curtis [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gordon Gahan Gordon Gahan [en]
 • การออกเสียงคำว่า David Doubilet David Doubilet [en]
 • การออกเสียงคำว่า Robert Lebeck Robert Lebeck [de]
 • การออกเสียงคำว่า Götz Schleser Götz Schleser [de]
 • การออกเสียงคำว่า مصورين مصورين [ar]
 • การออกเสียงคำว่า paparazzi paparazzi [it]
 • การออกเสียงคำว่า paparazzo paparazzo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Disdéri Disdéri [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Edward Steichen Edward Steichen [de]
 • การออกเสียงคำว่า Alfred Stieglitz Alfred Stieglitz [de]
 • การออกเสียงคำว่า Victor Frond Victor Frond [fr]