• การออกเสียงคำว่า فیثاغورس فیثاغورس [ur]
 • การออกเสียงคำว่า افلاطون افلاطون [fa]
 • การออกเสียงคำว่า سقراط سقراط [fa]
 • การออกเสียงคำว่า بقراط بقراط [ur]
 • การออกเสียงคำว่า اقلیدس اقلیدس [ur]
 • การออกเสียงคำว่า ارشمیدس ارشمیدس [ur]
 • การออกเสียงคำว่า ارسطو ارسطو [fa]
 • การออกเสียงคำว่า Michel Foucault Michel Foucault [fr]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cratylus Cratylus [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Adelard de Bath Adelard de Bath [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Aimeric / Mateu Aimeric / Mateu [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Abelard / Pere Abelard / Pere [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Abraham Bar Hiyya Abraham Bar Hiyya [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Abraham Iudaeus Savasorda Abraham Iudaeus Savasorda [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Abū-l-Salt Umayya Abū-l-Salt Umayya [ca]
 • การออกเสียงคำว่า Demosthenes Demosthenes [en]
 • การออกเสียงคำว่า Pitagors Pitagors [lv]
 • การออกเสียงคำว่า Georges Dicker Georges Dicker [en]
 • การออกเสียงคำว่า Plato Plato [es]
 • การออกเสียงคำว่า Walter Sinnott-Armstrong Walter Sinnott-Armstrong [en]
 • การออกเสียงคำว่า Aristotle Aristotle [en]
 • การออกเสียงคำว่า Odo Marquard Odo Marquard [de]
 • การออกเสียงคำว่า Omar Khayyám Omar Khayyám [fa]
 • การออกเสียงคำว่า Epicurus Epicurus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Paul Karl Feyerabend Paul Karl Feyerabend [de]
 • การออกเสียงคำว่า Pliny the Elder Pliny the Elder [en]
 • การออกเสียงคำว่า Thales of Miletus Thales of Miletus [en]
 • การออกเสียงคำว่า Thales Thales [en]
 • การออกเสียงคำว่า Platon Platon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Averroës Averroës [de]