หมวดหมู่:

phenomenon

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงphenomenon

  • การออกเสียง : 津波 津波 [ja]
  • การออกเสียง : manifestation manifestation [en]
  • การออกเสียง : fenomen fenomen [pl]
  • การออกเสียง : foreteelse foreteelse [da]
  • การออกเสียง : pleochroism pleochroism [en]
  • การออกเสียง : ปรากฏการณ์ ปรากฏการณ์ [th]
  • การออกเสียง : fenomeny fenomeny [pl]
  • การออกเสียง : つなみ つなみ [ja]
  • การออกเสียง : پدیده پدیده [fa]
  • การออกเสียง : Eliasfeuer Eliasfeuer [de]