หมวดหมู่:

pharmacy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpharmacy

 • การออกเสียง : eczane eczane [tr]
 • การออกเสียง : allopurinol allopurinol [en]
 • การออกเสียง : amoxicillin amoxicillin [en]
 • การออกเสียง : Benzodiazepine Benzodiazepine [en]
 • การออกเสียง : isotretinoin isotretinoin [en]
 • การออกเสียง : farmaceuta farmaceuta [pt]
 • การออกเสียง : diclofenac diclofenac [en]
 • การออกเสียง : erythropoietin erythropoietin [en]
 • การออกเสียง : tocopherol tocopherol [en]
 • การออกเสียง : apotek apotek [sv]
 • การออกเสียง : acetylcysteine acetylcysteine [en]
 • การออกเสียง : streptomycin streptomycin [en]
 • การออกเสียง : Citalopram Citalopram [en]
 • การออกเสียง : Augmentin Augmentin [fr]
 • การออกเสียง : diazepam diazepam [en]
 • การออกเสียง : propranolol propranolol [en]
 • การออกเสียง : cannabinoid cannabinoid [en]
 • การออกเสียง : meloxicam meloxicam [en]
 • การออกเสียง : farmakologia farmakologia [pl]
 • การออกเสียง : Abciximab Abciximab [en]
 • การออกเสียง : Tretinoin Tretinoin [de]
 • การออกเสียง : time-release time-release [en]
 • การออกเสียง : sorbitol sorbitol [pt]
 • การออกเสียง : tamoxifen tamoxifen [en]
 • การออกเสียง : Doxapram Doxapram [de]
 • การออกเสียง : ciprofloxacin ciprofloxacin [en]
 • การออกเสียง : 약국 약국 [ko]
 • การออกเสียง : metatarsophalangeal metatarsophalangeal [en]
 • การออกเสียง : Zyrtec Zyrtec [en]
 • การออกเสียง : Buscopan Buscopan [de]
 • การออกเสียง : Arcoxia Arcoxia [en]
 • การออกเสียง : Vancomycin Vancomycin [de]
 • การออกเสียง : laudanum laudanum [la]
 • การออกเสียง : adalat adalat [de]
 • การออกเสียง : isoniazid isoniazid [en]
 • การออกเสียง : Rivaroxaban Rivaroxaban [en]
 • การออกเสียง : bacitracin bacitracin [en]
 • การออกเสียง : Melphalan Melphalan [en]
 • การออกเสียง : meropenem meropenem [pt]
 • การออกเสียง : orlistat orlistat [pt]
 • การออกเสียง : misoprostol misoprostol [en]
 • การออกเสียง : farmacopea farmacopea [it]
 • การออกเสียง : pharmacopée pharmacopée [fr]
 • การออกเสียง : Tacrolimus Tacrolimus [en]
 • การออกเสียง : metronidazol metronidazol [pt]
 • การออกเสียง : epo epo [nl]
 • การออกเสียง : bisoprolol bisoprolol [pt]
 • การออกเสียง : formoterol formoterol [en]
 • การออกเสียง : Linezolid Linezolid [en]
 • การออกเสียง : farmakologi farmakologi [sv]
 • การออกเสียง : fingolimod fingolimod [en]
 • การออกเสียง : absinthium absinthium [en]
 • การออกเสียง : bricanyl bricanyl [en]
 • การออกเสียง : Zolpidem Zolpidem [en]
 • การออกเสียง : Dipyridamol Dipyridamol [de]
 • การออกเสียง : enkephalin enkephalin [en]
 • การออกเสียง : Tazocin Tazocin [en]
 • การออกเสียง : thiopental thiopental [en]
 • การออกเสียง : midazolam midazolam [pt]
 • การออกเสียง : Ponstan Ponstan [en]
 • การออกเสียง : Sunitinib Sunitinib [en]
 • การออกเสียง : Fosfomycin Fosfomycin [de]
 • การออกเสียง : Naproxen Naproxen [de]
 • การออกเสียง : Levonorgestrel Levonorgestrel [de]
 • การออกเสียง : Flunitrazepam Flunitrazepam [pt]
 • การออกเสียง : imipenem imipenem [pt]
 • การออกเสียง : ixekizumab ixekizumab [en]
 • การออกเสียง : Acetylcystein Acetylcystein [de]
 • การออกเสียง : Talcid Talcid [de]
 • การออกเสียง : Clarityn Clarityn [sv]
 • การออกเสียง : carvedilol carvedilol [pt]
 • การออกเสียง : Klacid Klacid [en]
 • การออกเสียง : phensedyl phensedyl [en]
 • การออกเสียง : Oxaliplatin Oxaliplatin [en]
 • การออกเสียง : Amphotericin Amphotericin [en]
 • การออกเสียง : Fortum Fortum [fi]
 • การออกเสียง : Perindopril Perindopril [de]
 • การออกเสียง : Teixobactin Teixobactin [de]
 • การออกเสียง : artemisinin artemisinin [en]
 • การออกเสียง : heparin heparin [en]
 • การออกเสียง : tirofiban tirofiban [pt]
 • การออกเสียง : Thyreostatikum Thyreostatikum [de]
 • การออกเสียง : Methylphenidat Methylphenidat [de]
 • การออกเสียง : Tienam Tienam [en]
 • การออกเสียง : Polaramine Polaramine [en]
 • การออกเสียง : בית מרקחת בית מרקחת [he]
 • การออกเสียง : kapsułka kapsułka [pl]
 • การออกเสียง : bronchorrhea bronchorrhea [en]
 • การออกเสียง : Frusemide Frusemide [en]
 • การออกเสียง : Cravit Cravit [en]
 • การออกเสียง : Minidiab Minidiab [en]
 • การออกเสียง : farmasi farmasi [no]
 • การออกเสียง : Endoxan Endoxan [en]
 • การออกเสียง : Ulipristalacetat Ulipristalacetat [de]
 • การออกเสียง : Hypromellose Hypromellose [de]
 • การออกเสียง : Cetirizindihydrochlorid Cetirizindihydrochlorid [de]
 • การออกเสียง : Amphotericin B Amphotericin B [en]
 • การออกเสียง : Bisolvon Bisolvon [en]
 • การออกเสียง : Tranxilium Tranxilium [de]
 • การออกเสียง : Diagnostikum Diagnostikum [de]